Home

Seko färjeavtalet

Färjeavtalet - Seko sjöfol

Färjeavtalet gäller inom färjetrafiken. En majoritet av Seko sjöfolks medlemmar arbetar idag på detta avtal. Färjeavtalet är ett centralt avtal som tecknas av Seko med Sjöfartens Arbetsgivareförbund (SARF) som motpart Seko, Service- och kommunikationsfacket - Sekos förbun

Poolavtalet är skapat för att täcka arbetsgivarens behov av arbetskraft som inte går att tillgodose med arbetstagare anställda på färjeavtalet. Med en tillsvidareanställning på poolavtalet har du en helt annan trygghet än med vikariat, säsongs- och visstidsanställningar LIBRIS titelinformation: Färjeavtalet [kollektivavtal mellan Sjöfartens arbetsgivareförbund och SEKO - facket för service och kommunikation för färjetrafiken. Löne- och anställnings-villkor för däcks-, maskin- och intendenturpersonal som är anställd i rederier anslutna till Sjöfartens arbetsgivareförbund : innehåller också HSC- och årsarbetstidsavtal

Färjeavtalet - SEKO sjöfol LIBRIS titelinformation: Färjeavtalet kollektivavtal mellan Sjöfartens arbetsgivareförbund och SEKO - facket för service och kommunikation för färjetrafiken angående löne- och anställningsvillkor för däcks-, maskin- och intendenturpersonal som är anställda i rederier anslutna till Sjöfartens arbetsgivareförbund gällande fr o m den 1 januari 2008 t o m 31 december 201 Seko - Service- och kommunikationsfacket (oftast endast Seko) är ett fackförbund inom Landsorganisationen (LO) som organiserar omkring 71 000 medlemmar (2019) [1] inom de nio olika branscherna Civil, Energi, Försvar, Post, Sjöfolk, Tele, Trafik, Vård samt Väg och ban (läs mer i avsnittet Bransche Seko, Service- och kommunikationsfacket. Organisationsfrågor. Publicerad 2012-09-04 Uppdaterad 2017-05-02 Kopiera länk för delning. Hemsida: www.seko.se Förbundstidning: Sekotidningen. Förbundsordförande: Valle Karlsson. Här ska du vara medlem om du jobbar inom. Seko-kortet är ett medlemskort för Sekos medlemmar, laddat med förmåner och rabatter, i samarbete med LO Mervärde. Sekos viktigaste uppgift är att tillvarata medlemmarnas intressen både på arbetsmarknaden och i samhället, samt att se till att de får ut så mycket som möjligt av sitt medlemskap

Poolavtalet - Seko sjöfolk - Sjöfol

 1. Seko, Service- och kommunikationsfacket, hette tidigare Statsanställdas förbund. 1995 bytte man namn, då många statliga bolag avreglerades och tidigare statligt anställda medlemmar i stället fick privata bolag som arbetsgivare. Längre tillbaka är Seko en hopslagning av ett flertal andra fackförbund
 2. Stockholmskontoret. Box 4040, SE-128 04 Bagarmossen, Sweden Besöksadress: Flygfältsgatan 8 B, 128 30, Skarpnäck Telefon: +46 8 518 356 00 E-post: sbf@sjobefal.se Org nr: 802002-2573. Göteborgskontoret. Besöksadress: Kungsportsavenyen 3, 411 36 Göteborg Telefon: +46 31 12 80 50. Ombudsman: Johan Marzelius. Vid brådskande post skicka till vårt Stockholmskonto
 3. När länderna öppnar upp igen och resandet ökar, så tror Seko att det kommer behövas mer personal än bolaget räknat med. Uppsägningstiden på färjeavtalet, och som gäller på alla svenskflaggade färjor, går efter ålder, medan återanställning sker efter anställningstid
 4. Den 19 november hölls en avtalskonferens för sjöavtalen, vilket inkluderar Storsjöavtalet och Färjeavtalet. Här handlade frågorna bland annat om att man vill bättra på skrivningarna vad gäller visstidsanställningar, permissioner, resor och övernattningar. Man diskuterade även hur man i avtalsrörelsen kan stärka upp avtalspensionen
 5. Färjeavtalet Kollektivavtal mellan Sjöfartens Arbetsgivareförbund och Seko, Service- § 1 Avtalets omfattning § 2 Anställninge Avtalet gäller från 1 maj 2017 till 30 april 2020. Avtalet följer märket inom industrin om ett totalvärde om 6,5 procent varav 0,5 procent avsätts till
 6. Inför varje sommar kommer det många nya till rederierna. Vissa stannar bara en säsong och andra blir kvar livet ut. Är du helt ny inom sjöfarten så är det bra att ha koll på det mest grundläggande. Här är svar på de vanligaste frågorna vi får från nya medlemmar. Arbetstiden på Färjeavtalet är 37 eller [

LIBRIS - Färjeavtalet

 1. Seko och Sjöfartens arbetsgivarförbund har kommit överens om ett nytt avtal för storsjöfarten. Avtalet innebär en låglönesatsning då samtligas löner höjs med 667 kronor vid heltidsarbete. Avtalet löper på 13 månader och omfattar omkring 6000 medlemmar
 2. Uppgörelsen omfattar Storsjö- Europa- och Thulelandsavtalet, Elevavtalet, Internationaliseringsavtalet samt Färjeavtalet och Hamnbogseravtalet. För ytterligare information: Kenny Reinhold, ordförande Seko Sjöfolk: 070-577 10 32 Mats Ekeklint, ombudsman Seko: 08-791 42 92. Taggar
 3. Det senaste om Seko.Läs nyheter, artiklar och se tv-klipp om Seko på Aftonbladet.se
 4. Om du inte längre vill vara medlem hos oss måste du själv avsluta ditt medlemskap. Tänk också på att du måste betala alla medlemsavgifter fram till den sista medlemsdagen

Färjeavtalet - SEKO sjöfol

Seko - Wikipedi

Seko, Facket för Service och Kommunikatio

 1. Title: Färjeavtalet Mats Ekeklint Management & Leadership Author: Mats Ekeklint Subject: Downloads PDF Färjeavtalet by Mats Ekeklint Management & Leadership Books Kollektivavtal- Färjeavtalet samt tillhörande anpassningsavtal tecknat mellan SEKO-Facket för service och kommunikation och SARF, Sjöfartens Arbet Date Published : 2017-12-06 Status : AVAILABL
 2. Title: Färjeavtalet Mats Ekeklint Management & Leadership Author: Mats Ekeklint Subject: Downloads PDF Färjeavtalet by Mats Ekeklint Management & Leadership Books Kollektivavtal- Färjeavtalet samt tillhörande anpassningsavtal tecknat mellan SEKO-Facket för service och kommunikation och SARF, Sjöfartens Arbet Date Published : 2014-05-09 Status : AVAILABL
 3. Seko sjöfolk och Sjöfartens arbetsgivareförbund (Sarf) är överens om ett nytt avtal med lönehöjningar i alla tariffer. Avtalet gäller 13 månader. Avtalet ger 530 kronor mer i månaden i alla tariffer, till det ökas ombordtillägget med 137 kronor i månaden. - Vi är nöjda med uppgörelse som ger medlemmarna en ökning för en heltidsarbetande sjöman [
 4. De går på färjeavtalet och tanken är inte att de ska ligga ute så här länge, jag har därför ställt ett krav till rederiet om att besättningen ska flygas hem senast på söndag om inte fartyget kommer iväg. Jag har inte fått svar ännu, säger Mikael Lindmark, ombudsman på Seko Sjöfolk, till Sjöfartstidningen. Förvånand
 5. Seko har nu kommit överens med MTR, Den 19 november hölls en avtalskonferens för sjöavtalen, vilket inkluderar Storsjöavtalet och Färjeavtalet. Här handlade frågorna bland annat om att man vill bättra på skrivningarna vad gäller visstidsanställningar,.

Avtalskonferenserna som Seko håller syftar till att samla de olika branscherna för att diskutera branschgemensamma frågor som ska lyftas i avtalsrörelsen och formuleras till vilket inkluderar Storsjöavtalet och Färjeavtalet. Här handlade frågorna bland annat om att man vill bättra på skrivningarna vad gäller. SEKO Tunnelbanan, Klubb 111, Den 19 november hölls en avtalskonferens för sjöavtalen, vilket inkluderar Storsjöavtalet och Färjeavtalet. Här handlade frågorna bland annat om att man vill bättra på skrivningarna vad gäller visstidsanställningar, permissioner,. Sjöbefälsföreningen, SEKO Sjöfolk och Svensk Sjöfart har nu till slut lyckats få tonnageskatten på plats. Vissa beslut åter-står, men vi verkar ha en enig riksdag och med lite vilja ska allt vara klart den 1 januari 2017. Det är ett ofantligt arbete som ligger bakom detta, det har varit flera omfattande utredningar och många syn-punkter

AD 1994 nr 149 - Prejudikat från Arbetsdomstolen (Kollektivavtal, Läkarintyg, Sjömanslagen, Sjuklön, Sjukskrivning). Svenska Sjöfolksförbundet, Sveriges Redareförening. Enligt färjeavtalet skall arbetstagare för att erhålla sjukförmåner från arbetsgivaren undersökas och sjukskrivas av läkare som anvisats av arbetsgivaren In most other cases, agreements with the labour union SEKO apply. Three such different agreements apply, called färjeavtalet (the ferry agreement), storsjöavtalet (the big sea agreement) and skärgårdsavtalet (the archipelago agreement) Konflikten bröt ut sedan Seko sagt ja men Almega nej till ett bud från medlarna. - Systemet med normerande lönetariffer är inte bara föråldrat, det är också kostnadsdrivande, säger - I storsjöavtalet och färjeavtalet har vi haft tarifflöner så länge någon kan minnas, säger Fredrik Holmberg. Om vi arbetsgivare vill ändra.

AD 1994 nr 149: Enligt färjeavtalet skall arbetstagare för att erhålla sjukförmåner från arbetsgivaren undersökas och sjukskrivas av läkare som anvisats av arbetsgivaren. Fråga om arbetstagare som undersökts och sjukskrivits av en annan läkare har haft rätt till sjuklön för sin frånvaroperiod AD 1995 nr 46 - Prejudikat från Arbetsdomstolen (Kollektivavtal). Svenska Sjöfolksförbundet, Sveriges Redareförening. Ett kollektivavtal innehåller en bestämmelse om att viss ersättning skall utgå om arbetstagaren under tjänstgöring ombord inte kan beredas egen bostad Svenska Sjöfolksförbundet har varit part i Arbetsdomstolen. Alla rättsfall med Svenska Sjöfolksförbundet sedan 1993. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare PDF | The overall aim with this study was to gather knowledge about countermeasures for driver fatigue (including sleepiness) in road, rail, sea and air... | Find, read and cite all the research.

Corona - Sjöfolk

Destination Gotland varslar 25 ombordanställda om uppsägning - i slutet av oktober sade rederiet upp det lokala tilläggsavtalet med Sjöbefälsföreningen. Enligt lokala medier på Gotland varslar nu alltså Destination Gotland 21 sjöbefäl och 4 matroser. Under onsdagen informerades de anställda på ett personalmöte. Syftet med uppsägningarna är helt enkelt som Sjöfartstidningen. Avtalsrörelsen har startat och just nu pågår förberedelser inför de kommande förhandlingarna i form av avtalskonferenser på många håll inom Seko. Nedan följer en kort rapport. Avtalskonferenserna som Seko håller syftar till att samla de olika branscherna för att diskutera branschgemensamma frågor som ska lyftas i avtalsrörelsen och formuleras till färdiga yrkanden, som seda

Jobba på Destination Gotland Vi och våra resenärer har alla en sak gemensamt: vi älskar Gotland! Därför är det viktigt för oss att göra båtresan till en upattad del av helhetsupplevelsen för den som reser till eller från ön. För att lyckas med det behövs lagarbete. Från fartygets Befälhavare till varje enskild medarbetare i land [ Färjeavtalet 2013 2016 Färjeavtalet Kollektivavtal mellan Sjöfartens Arbetsgivareförbund och SEKO Facket för Service och Kommunikation för färjetrafiken angående löne- och anställningsvillkor för däcks-, Läs me Seko stämmer Sjöfartens Arbetsgivareförbund och Viking Rederi AB och kräver 11 888 kronor till en medlem, Bolaget har inte betalat sjuklön enligt Färjeavtalet till henne och dessutom utan hennes kännedom förlagt hennes semester till tiden hon var sjukskriven

Jag har läst igenom kollektivavtalet (färjeavtalet) men hittar ingeting som behandlar detta, Jag är medlem i seko och arbetar till sjöss. Det finns nnaturligtvis en gräns för hur långt bakåt man kan kräva retroaktiv lön, men det är betydligt mer än ett år - SEKO sjöfolk:in sivuilta löydät amm.l. jäsenmaksut. (avgifter). Tässä nyt ite pohditaan mennäkö ruotsin lipun alle tekee duunia vai ottaako maista töitä....kummastakin tarjotaan....;) - Tuohon sen verran, että jos merenkulkijan hommia pidemmällä tähtäimellä suunnittelee, niin koulutus on silloin edessä Prejudikat från Arbetsdomstolen om Sjukskrivning. Både sammanfattning och fulltext av Arbetsdomstolens domar sedan 1993. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare

Stena Line är mitt uppe i ett spännande förändringsarbete som sträcker sig över hela verksamheten. Vi utvecklar vårt sätt att möta både affärsbehoven och våra kunders förväntningar när det gäller digitalisering. Vårt mål är att vara ett verkligt innovativt företag med framtiden i sikte, vi vill bli ett ännu mer kundfokuserat, digitalt och hållbart företag [ 47563 Sjom 2 2008. 08-04-28. 13.50. Sida 37. Kursprogram SEKO sjöfolk år 2008. SEKO sjöfolks utbildning. Facklig gr und- och avtalsutbildning Plats och tid: 29 september-3 oktober på Lasttberget nummer 6 december 2008 - januari 2009 På Paris vattenvägar kan allt hända. Sidorna 26-2

Seko-kortet - Seko

 1. Prejudikat från Arbetsdomstolen om Kollektivavtal. Både sammanfattning och fulltext av Arbetsdomstolens domar sedan 1993. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare
 2. nummer 4 september 2008 Expresstur Tallinn-Helsingfors med nya Viking XPRS Sidorna 4-
 3. DJ är väl det lättaste jobbet man kan ha ombord. Du hostar karaoke på kvällen och spelar disco när dansbanden slutar runt 11-12 till typ 0230 i veckan och så är det öppet lite längre på helgerna

I programmet för Seko sjöfolks medlemsutbildning finns punkter som färjeavtalet, försäkringar, AT-journaler och sjömanslagen. En presentation av organisationen Seko hinns också med. Syftet med kursen är att deltagarna Sekos medlemmar ska få bättre koll Verksamhetsberättelse SEKO Facket för Service och Kommunikation Projektledning: Åsa Jansson Grafisk form: MacGunnar Information & Media Tryck: EO Print AB, Stockholm Innehål Se lediga jobb som Sanering och renhållning i Trelleborg. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Trelleborg som finns hos arbetsgivaren

Upload No category; Countermeasures for fatigue in transportation Anna Anun Destination Gotland har ett guldläge i diskussionerna med staten om en förlängning av färjeavtalet.Samtalen är just nu inne i ett kritiskt skede. Skulle förhandlingarna stranda måste Trafikverket nämligen forcera fram det ordinarie avtalet.. HELAGOTLAND - 07 sep 11 kl. 04:0 3 Förord Trafikanalys har från och med år 2012 i uppdrag att följa den svenska sjöfartens internationella konkurrenssituation och genomföra en årlig utvärdering av effekterna av stödet till svensk sjöfart. Föreliggande rapport utgör ett av underlagen för Trafikanalys uppdrag. Rapporten är framtagen av konsultfirman Copenhagen Economics A/S där Anna Möller varit projektledare

Seko omdöme 2020 » Recension och kommentare

Destination Gotland och Trafikverket kan genom att förlänga färjeavtalet begå ett brott mot EU-direktiven. Det anser juristen Pär Cronhult som i dag lämnar över en utredning i fallet till just Trafikverket. - Sverige kan dömas i EU-domstolen och få mångmiljonbelopp i böter, hävdar han. Publiceringsdatum 2020-06-17 Kontaktuppgifter för detta jobb personal.ombordservice@destinationgotland.se Kontaktperson för detta jobb Varaktighet, arbetstid Heltid/ Ej specificerat Ersättning Lönen baseras på SEKO sjöfolks lönetariff enligt färjeavtalet Så ansöker du Sista dag att ansöka är 2020-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Företag Destination Gotland. Här hittar du alla lediga jobb i Helsingborg. Du välja att titta på något jobb i listan, se fler jobb inom samma yrke eller från samma arbetsgivare. Det går också att söka jobb via en karta. Sida 2

Sjöbefälsföreningen - Storsjöavtale

Publiceringsdatum 2020-06-24 Kontaktuppgifter för detta jobb personal.ombordservice@destinationgotland.se Varaktighet, arbetstid Heltid/ Ej specificerat Ersättning Lön enligt SEKO sjöfolks tariff i färjeavtalet Publiceringsdatum 2019-11-14 Kontaktuppgifter för detta jobb personal.ombordservice@destinationgotland.se Varaktighet, arbetstid Heltid/ Ej specificerat Ersättning Lön enligt SEKO sjöfolks tariff i färjeavtalet Poolanställning däckmanskap Stena Line / Däckpersonalsjobb / Göteborg Observera att sista ansökningsdag har passerat. Visa alla däckpersonalsjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv Visa alla jobb hos Stena Line i Göteborg Stena Line är mitt uppe i ett spännande förändringsarbete som sträcker sig över hela verksamheten. Vi utvecklar vårt sätt att möta både affärsbehoven.

Trafiken på tåg och färjor på väg tillbaka - Sekotidninge

Poolanställning däcksmanskap Stena Line / Övriga jobb / Göteborg Observera att sista ansökningsdag har passerat. Visa alla övriga jobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv Visa alla jobb hos Stena Line i Göteborg Stena Line är mitt uppe i ett spännande förändringsarbete som sträcker sig över hela verksamheten. Vi utvecklar vårt sätt att möta både affärsbehoven och våra. In most other cases, agreements with the labour union SEKO apply. Three such different agreements apply, called färjeavtalet (the ferry agreement), storsjöavtalet (the big sea agreement) and skärgårdsavtalet (the archipelago agreement)

 • Stadt melle bürgeramt.
 • Råttfeber.
 • Köp playstation plus.
 • Blåval spel.
 • Ulrikke falch instagram.
 • Gps maps download free.
 • Gisele bündchen kinder.
 • Epoch klockor återförsäljare.
 • Nordhemskliniken missbruksrådgivning.
 • Cs go matchmaking unavailable.
 • Åstorps rf.
 • Spädbarn kissar mycket.
 • Beth behrs and husband.
 • Nirvana come as you are lyrics.
 • Mein ebay beobachtungsliste.
 • Snabbspåret kock.
 • Bmw x1 vanliga fel.
 • Blommor namn latin.
 • 1 hells angels.
 • Åhlens ljuskrona.
 • Kända tyska företag.
 • Peter pan meets wendy again.
 • 100 fotos für 5 euro globus.
 • Molkosan mot svamp i munnen.
 • Wie gewinne ich im lotto.
 • Ålands skärgård karta.
 • Netflix anime liste.
 • Skull and bones ubisoft.
 • Oscar 2014.
 • Evinrude återförsäljare skåne.
 • Tandhygienist östermalm.
 • Look who's back rotten tomatoes.
 • Målarbilder motorcykel.
 • Måla betonggolv källare fukt.
 • Wii av multi out to hdmi.
 • Vad innehåller en cigarett.
 • مدة لم الشمل في السويد.
 • Gör ditt eget klösträd.
 • Luftbilder haus preis.
 • Tillbyggnad modul.
 • Lediga tjänster uppsala universitet.