Home

Kvinnlig könsstympning

Fakta om kvinnlig könsstympning - UNICEF Sverig

 1. Fastän kvinnlig könsstympning är vanligast i Afrika och delar av Mellanöstern, så har sedvänjan ökat även i Europa, Nordamerika och Australien. En växande trend är att allt fler flickor blir könsstympade inom sjukvården, trots att de flesta läkarorganisationerna fördömer det. Det motiveras ofta med att kvinnan då slipper dålig och amatörmässig behandling
 2. Kvinnlig könsstympning, förr också kallat kvinnlig omskärelse [2], innebär borttagande av hela eller delar av de yttre kvinnliga könsorganen, det vill säga klitoris samt inre och yttre blygdläppar och klitorishuvan.Könsstympning utförs på flickor främst i olika delar av Afrika och Asien, ibland inom ramen för en initiationsrit, och betraktas i många fall som en förutsättning.
 3. Könsstympning innebär att man skär bort delar av de yttre könsorganen på flickor. Åldern då ingreppet utförs varierar, liksom typen av ingrepp, vem som utför det och förklaringarna till varför. Kvinnlig könsstympning förekommer bland både kristna och muslimer
 4. Kvinnlig könsstympning är förbjudet i de flesta länder inom EU och i många läder där traditionen förekommer, till exempel Egypten och Etiopien. I Sverige är könsstympning förbjudet sedan 1982 och den som bryter mot lagen kan dömas till fängelse
 5. Alla former av kvinnlig könsstympning är förbjudna i Sverige. Lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor infördes 1982. Att arbeta mot könsstympning av flickor och kvinnor är också en del i arbetet för att mäns våld mot flickor och kvinnor ska upphöra, och mot hedersrelaterat våld och förtryck

Kvinnlig könsstympning måste ses som en social företeelse där det sociala straffet för den som motsätter sig sedvänjan ofta kan väga tyngre som skäl att fortsätta praktisera den, än information om de risker som ingreppet medför Varje dag blir tusentals flickor stympade. Liksom tortyr innebär kvinnlig könsstympning avsiktligt vållande av svår smärta och lidande Kvinnlig omskärelse (eller könsstympning) är ett alltför vanligt fenomen som nästan uteslutande förknippas med islam.Även om många som utövar detta är muslimer, är majoriteten av de omskärelser som utförs av kulturell natur och föbjudna enligt islam

Kvinnlig könsstympning - Wikipedi

Kvinnlig könsstympning i Sverige (tidigare kallad kvinnlig omskärelse) är förbjuden i lag (SFS 1982:316) sedan 1982. Fram till 2014 har endast två fall gått till domstol och lett till fängelsedomar, båda 2006.Idag finns utarbetade riktlinjer för hur yrkespersoner som kommer i kontakt med misstänkta fall bör agera Det här är vår hemsida om arbetet mot könsstympning av flickor och kvinnor (KKS). Fotograf: Jurgen (300tdorg) Vi har över 30 respektive 20 års erfarenhet av arbete mot traditionen kvinnlig könsstympning. Jamila Said Musse. Jamila har länge drivit och engagerat sig i projekt som rör kvinnors rätt och välmående Könsstympning av flickor och kvinnor innebär att större eller mindre delar av de yttre kvinnliga könsorganen tas bort eller skadas, oftast utan bedövning. Ingreppen har ingen medicinsk grund. Det finns olika former av könsstympning och de kan klassificeras på olika sätt, läs mer om könsstympning och arbetet mot det här Könsstympning förkommer även i länder där det idag inte finns pålitliga data om omfattningen. Dessa länder är bland annat Colombia, Iran, Jordanien, Oman, Saudiarabien, Syrien, delar av Indonesien och Malaysia och i avgränsade områden i Europa och Nordamerika (UNICEF, 2013) Kvinnlig könsstympning. Skyddat boende räddar flickor från könsstympning i Tanzania. Aktivisten Rhobi Svamwelli: Här tar vi emot alla flickor oavsett religion 1 min

Kvinnlig könsstympning, även kallat kvinnlig omskärelse, är en extrem form av våld mot flickor och kvinnor. Övergreppet innebär att delar av det yttre könsorganet skadas eller tas bort. Flickor som könsstympats riskerar att få infektioner, bli infertila och i värsta fall förblöda Könsstympning i Sverige. Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen gjort en upattning av förekomsten av kvinnlig könsstympning i Sverige och hur många som riskerar att utsättas. Enligt rapporten, som kom 2015, kan runt 38 000 flickor och kvinnor i Sverige ha varit utsatta för könsstympning innan de kom till Sverige Kvinnlig könsstympning är en uråldrig tradition som har sitt ursprung både i kristendomen och islam men motiven till varför det utförs idag kan variera. Det kan vara både religiösa som kulturella skäl, ett sätt att säkra familjens heder och kontrollera den kvinnliga sexualiteten

Hon kämpar för att stoppa kvinnlig könsstympning | SVT Nyheter

Närmare 90 fall av kvinnlig könsstympning har anmälts i Sverige, vilket har resulterat i endast två fällande domar. Det typiska scenariot är att dagispersonal uppfattar att ett ingrepp skett. - Det är bra att personalen är uppmärksam, men de ser också det som inte finns, säger professor Sara Johnsdotter Kvinnlig omskärelse sker i Sverige alltmer som afrikanska invandrare flyttar hit. År 1982 i juli månad, stiftades en lag i Sverige som förbjöd kvinnlig könsstympning. Detta skedde främst för att invandringen från Afrika ökade just då. År 1999 skärptes den lagen, eftersom det fortfarande förekom För arbetet mot kvinnlig könsstympning är det också viktigt att få med sig politiker och andra beslutsfattare, inte minst religiösa och traditionella ledare. - Om vi ska åstadkomma något så måste vi få integrera FGM med andra frågor Begreppet kvinnlig könsstympning och manlig omskärelse. Vilken definition man väljer, avgör naturligtvis vad som inräknas. Ordet kvinnlig könsstympning skapades av den amerikanska radikalfeministen Fran P Hosken under 1970-talet, samt har därefter fått en enorm utbredd i världen. För dem kallades företeelsen kvinnlig omskärelse

Här samlar vi alla artiklar om Könsstympning. Fler artiklar hittar du i följande artikelserier: Kvinnlig könsstympning, Operation blygdläppar och Integrationen i Sverige. Andra ämnen som ofta förekommer i artiklar om Könsstympning är: Barnäktenskap, Sverige, Hedersförtryck och SvD Premium Könsstympning, kallas ibland för kvinnlig omskärelse och förekommer i flera delar av världen. Vanligast är det i delar av Afrika och Asien. Globalt är omkring 200 miljoner kvinnor könsstympade. Förbjudet enligt svensk la Bilden är från en av ActionAids samtalsträffar om kvinnlig könsstympning 2019. Digitalt dialogmöte om kvinnlig könsstympning med berörda grupper Torsdagen den 26 november bjuder ActionAid Sverige in till ett dialogmöte via Zoom om arbetet mot kvinnlig könsstympning (KKS) Amelmottagningens syfte är att vara en specialistmottagning som förbättrar och utvecklar vården för patienter med erfarenhet av kvinnlig könsstympning. Det arbetet kan inte vi göra själva. Vi behöver vara många som med kompetens och evidens kan möta patienter med erfarenhet av könsstympning Kvinnlig könsstympning kan innebära allvarliga konsekvenser i form av bland annat kraftig blödning, problem med att kissa, cystor, infektioner, komplikationer vid förlossning, ökad risk för barnadödlighet, och spridning av hiv. Kvinnlig könsstympning utförs vanligen på unga flickor mellan de är nyfödda tills de fyller 15 år

Länk till handboken: Kvinnlig könsstympning (pdf) Din kropp är din. Ingen annans. Filmen är en del av informationskampanjen som genomfördes 2017 och 2018. Kompetenscentrum mot våld i nära relationer -en regionövergripande verksamhet som arbetar stödjande, samverkande, utbildande och utvecklande inom området våld i nära relationer Kvinnlig könsstympning Testa Studi. Hej! Du ser nu på en av våra många ämnesfilmer. Skapa ett gratiskonto och prova över 100 filmer och quiz! Det enda du behöver är en e-post adress. Testa Studi. Skapa ett konto för att prova videor och quizzar. 0:00 / 4:58. 8. 2x 1.5x 1.2x 1x 0.8x 0.5x 1x.

Kvinnlig könsstympning är ett begrepp som refererar till olika procedurer för att helt eller delvis ta bort yttre kvinnliga genitalier, eller som på andra sätt skadar kvinnors genitalier av icke-medicinska skäl. Det är ofta gjort av en traditionell omskärare med ett knivblad och utan bedövning BAKGRUND Historia Kvinnlig könsstympning är en mångtusenårig sed som praktiseras i många afrikanska länder och även vissa delar av Asien. Troligen härstammar seden från ett djupt rotat patriarkaliskt samhällssystem där kvinnan var underställd mannen. Könsstympning är först och främst en afrikansk sed som existerat i över 2000 år, d v s före både kristendomen oc Fyra former av könsstympning. Könsstympning av flickor och kvinnor innebär att större eller mindre delar av de yttre kvinnliga könsorganen tas bort eller skadas. Det finns olika former av könsstympning. Enligt WHO klassificeras de i fyra olika typer: Förhuden på klitoris skärs bort. Ibland skärs även klitoris, eller delar av klitoris. Kvinnlig könsstympning, som också är känt som kvinnlig omskärelse, innebär att man avlägsnar klitoris och/eller blygdläpparna för att utesluta en flickas sexuella lust och njutning, för att garantera att hon kommer att vara oskuld fram till äktenskapet och vara trogen sin make efter att äktenskapet ingåtts könsstympning av flickor och kvinnor idag som ett uttryck för heders-relaterat våld och förtryck, och som en kränkning av barns och kvinnors för att eliminera kvinnlig knsstympning. Medikaliseringen kan leda till att ingreppet blir både mer och mindre omfattande

Könsstympning och omskärelse av flickor och kvinnor

Det är också i Stockholms sjukvårdsregion samt i Västra och Sydöstra sjukvårdsregionerna som antalet diagnoser kopplade till kvinnlig könsstympning ökat mest. Region Skåne har beslutat att inrätta särskilda mottagningar för flickor och kvinnor utsatta för könsstympning på Skånes universitetssjukhus i Malmö, på Helsingborgs lasarett och på Centralsjukhuset i Kristianstad I veckan är det internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning. Enligt UNICEF könsstympas varje år över två miljoner flickor i åldrarna 4-11 år runt om i världen Kvinnlig könsstympning är ett känsligt ämne och för att kunna inleda ett samtal om ämnet behövs kunskap och rutiner. Det var något Lena Johansson själv saknade när hon började som skolsköterska för fyra år sedan. Då kom hon närmast från barnhälsovården, bvc Kvinnlig könsstympning är en livsfarlig sedvänja som ger flickor men för livet. Fler än två miljoner flickor i åldrarna fyra till elva år könsstympas varje år världen över. Könsstympning av flickor förekommer på många håll runt om i världen, från Indonesien i öst till Peru i väst

Kvinnlig könsstympning leder också till svårigheter under graviditet, förlossning och provtagning för cellprov eller klamydia samt insättning av spiral. Sedan flera år pågår ett omfattande arbete i Sverige med att förhindra könsstympning, exempelvis pågår ett projekt i Göteborg Kvinnlig könsstympning är mest känd som en afri-kansk företeelse. Man brukar tala om ett bälte som sträcker sig tvärs över Afrika utmed och norr om ekvatorn. Men för - utom i vissa delar av Afrika utövas kvinnlig könsstympning även på andra kontinenter, antingen som ett resultat av ve Kvinnlig könsstympning - handbok för regional samverkan i Värmland är ett samverkansdokument mellan Landstinget i Värmland, Karlstads kommun och Länsstyrelsen Värmland. Representanter från dessa ingår i arbetsgruppen Kvinnlig könsstympning Bakgrund: Kvinnlig könsstympning är en sedvänja med lång tradition i flera länder i världen. Det beräknas att runt 100-140 miljoner kvinnor har genomgått kvinnlig könsstympning idag och lever med komplikationer av könsstympning. Bland dessa lever cirka 38 000 flickor och kvinnor i Sverige

Islam del 4

Männen som stod upp mot kvinnlig könsstympning När männen och pojkarna började prata om sina erfarenheter skedde en dramatisk förändring i en by i Etiopien - nu har det gått över ett år sedan senaste fallet av könsstympning. 2016-03-09 av Kai-Anders Nilsson. I kategorin Världshäls Kvinnlig könsstympning är brottsligt och har varit förbjudet i Sverige enligt lag sedan 1982. Sedan 1999 råder en hårdare lagstiftning mot könsstympning i Sverige och övergreppet är brottsligt även om det sker utanför Sverige. Det kan finnas risker att flickor utsätts för könsstympning, i samband med en resa utomlands Pris: 269 kr. Häftad, 2018. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp Kvinnlig könsstympning av Elisabeth Ubbe på Bokus.com. Boken har 1 läsarrecension Pedagogisk genomgång (5:18 min) där det berättas om kvinnlig könsstympning på ett lättförståeligt sätt. Materialet presenteras av Studi.se Kvinnlig könsstympning Könsstympning av flickor och kvinnor är en grov kränkning av de mänskliga rättigheterna. Omkring 200 miljoner flickor och kvinnor världen över är könsstympade. Könsstympning innebär att ta bort eller skada delar av de yttre könsorganen, som blygdläppar och klitoris

KVINNLIG OMSKÄRELSE ELLER KÖNSSTYMPNING En litteraturstudie om sjuksköterskors behov av kulturella kunskaper i mötet med omskurna eller könsstympade kvinnor Rebecka Christensson Victoria Josefsson Christensson, R och Josefsson, V. Kvinnlig könsstympning eller omskärelse. E Kvinnlig könsstympning omfattar alla kirurgiska ingrepp som handlar om borttagande delvis eller helt av de yttre genitalierna eller annan åverkan på de kvinnliga könsdelarna av kulturella eller andra icke medicinska skäl. WHO:s indelning av kvinnlig könsstympning

Könsstympning - omskärelse av flickors underliv - 1177

Kvinnlig könsstympning Payanda-Salimi, Zakieh and Olsson-Lakew, Gelila () Department of Health Sciences. Mark; Abstract Flera hundra miljoner kvinnor i världen har genomgått könsstympning och flera miljoner flickor beräknas bli könsstympade varje år Könsstympning är ett av de värsta uttrycken för hedersvåld, och Sverige har hittills inte lyckats att identifiera och hjälpa de redan utsatta, inte heller att förebygga nya fall. Det finns en hel del pågående arbete och framsteg, men mycket återstår innan frågan om kvinnlig könsstympning kan anses vara avslutad. Läs repliken

Idag är det internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning. Var 8:e sekund könsstympas en flicka någonstans i världen, ofta med en enkel kniv - utan bedövning. UNICEF arbetar hårt för att stoppa det här grova brottet mot flickors rättigheter Kvinnlig omskärelse, eller kvinnlig könsstympning som det även kallas, är en före­ teelse som genom åren varit starkt omdebatterad både inom politiken och inom forskningen. Frågan har kommit att diskuterats i termer av integration, etnocen­ trism, diskriminering, folkhälsa, mäns våld mot kvinnor eller som hedersrelatera Att utföra kvinnlig könsstympning är ett extremt allvarligt brott mot judisk lag eftersom det skadar kvinnan och medför stora medicinska risker. ¹Lightfoot-Klein, H. (1989). The Sexual Experience and Marital Adjustment of Genitally Circumcised and Infibulated Females in the Sudan. The Journal of Sex Research 26 (3): 375-392

 1. Kvinnlig omskärelse ska registreras i journalen med ICD 10-kod Z917. Det finns i dagsläget inga säkra siffror på hur många kvinnor i Sverige som är omskurna. Upattningar baseras på antalet migranter till Sverige från vissa länder och hur vanligt könsstympning är i dessa länder
 2. * Erikshjälpen arbetar för att stoppa kvinnlig könsstympning i flera länder utöver Burkina Faso, exempelvis i Mali där arbetet också gett goda resultat under de senaste åren. I Mali, där kvinnlig omskärelse är tillåtet, arbetar Erikshjälpen målmedvetet för att övertyga religiösa ledare och ledarskapet på by- och kommunnivå att införa lokala förbud mot könsstympning
 3. Kvinnlig könsstympning är en tradition som har funnits länge och är inte kopplad till någon särskild religion. Könsstympning av flickor och kvinnor förekommer på många håll runt om i världen, från Indonesien i öst till Peru i väst. Idag upattas antalet till 3

Video: Kvinnlig könsstympning - Internetmedici

Kvinnlig könsstympning är tortyr - Amnesty Sverig

 1. Kvinnlig könsstympning en fråga för Värmland 2014-10-21 Enligt Världshälsoorganisationen WHO finns det idag 140 miljoner flickor och kvinnor i världen som är könsstympade
 2. Kvinnlig könsstympning 1. KVINNLIGKÖNSSTYMPNING 2. innehållAmnesty Internationals arbete mot kvinnlig könsstympning 3Könsstympning - en fråga om mänskliga rättigheter 4Olika typer av kvinnlig könsstympning 6Procedurens gång 7Kvinnlig könsstympning i världen 7De fysiska konsekvenserna av könsstympning 9De psyk
 3. Kvinnlig könsstympning Informationsblad om kvinnlig könsstympning (svenska) Informationsblad om kvinnlig könsstympning (arabiska) Informationsblad om kvinnlig könsstympning (engelska) Informationsblad om kvinnlig könsstympning (somaliska) Senast uppdaterad: 2019-11-12 10:14
 4. Kvinnlig könsstympning måste få ett slut. När de nya globala utvecklingsmålen antogs i september enades 193 länder om att utrota sedvänjan till 2030 - ett enormt framsteg. Men löftet räcker inte. Med växande befolkningar riskerar antalet kvinnor och flickor som utsätts att öka,.

Kvinnlig omskärelse och könstympning i isla

Svar på fråga 2018/19:152 av Amineh Kakabaveh (V) Könsstympning. Amineh Kakabaveh har frågat mig vad jag avser att göra för Sverige ska kunna bistå kvinnor som hotas av könsstympning och i FN verka för att könsstympning bekämpas på ett mer kraftfullt sätt än hittills i alla de medlemsstater där sådan förekommer Kvinnlig könsstympning, eller kvinnlig omskärelse, är en rit där det kvinnliga könsorganet på ett eller annat sätt stympas och i vissa fall till och med sys ihop. Riten praktiseras i stora delar av Afrika, Mellanöstern och av vissa indianstammar i Sydamerika och andra ursprungsbefolkningar Introduktion: Kvinnlig könsstympning (FGM/C) är ett globalt folkhälsoproblem som strider mot Förenta Nationernas deklaration om de mänskliga rättigheterna. Trots de stora hälsokonsekvenserna som följer FGM/C finns det bristande forskning inom området, specifikt kring defibulation och klitorisrekonstruktion samt kvinnors erfarenheter av FGM/C, defibulation och klitorisrekonstruktion Var: WebbinariumNär: 9.30-11.00 CETAnmälan: Länk till anmälan Onsdagen den 25 november sänder Sida ett webbinarium om de insatser och framsteg som hittills gjorts mot könsstympning och könsrelaterat

Kvinnlig könsstympning förekommer bland både kristna och muslimer. I Sverige har ledare inom de flesta trossamfund inklusive Sveriges Imamråd gemensamt tagit avstånd från traditionen i alla. Förra veckan röstades en historisk lag igenom i Sudan. Den nya lagen innebär att kvinnlig könsstympning blir olagligt - och att den som utför könsstympning riskerar 3 års fängelse Stoppa könsstympning, Kenya: 200 kr. Du kan hjälpa en flicka att slippa könsstympas. För bara 200 kronor får hon komma till ett tryggt läger under den period som övergreppet genomförs. Var med i kampen mot könsstympning

Könsstympning av flickor - Rikshandboken i barnhälsovår

 1. kvinnlig könsstympning. Vi började fundera på hur vi som färdiga sjuksköterskor kan komma i kontakt med denna grupp av kvinnor och hur vi i olika omvårdnadssituationer bäst bemöter dessa kvinnor. Vi anser oss inte ha tillräcklig kunskap om kvinnlig könsstympning och bestämde därför att fördjupa oss i ämnet i vårt examensarbete
 2. GÖTEBORG. Det första åtalet för kvinnlig könsstympning i Sverige väcktes på onsdagen vid Göteborgs tingsrätt. Kammaråklagare Margareta Henrikson har åtalat en 41-årig somalier för könsstympning och egenmäktighet med barn
 3. Riksdagen har godkänt ett medborgarinitiativ om att förbjuda könsstympning av flickor. Enligt riksdagens beslut ska statsrådet även utreda om det finns ett behov av att reglera omskärelse av.
Kvinnlig könsstympning minskar – men fortfarande är

Kvinnlig könsstympning förekommer främst i delar av Afrika och i en del områden i Mellanöstern. Även i vissa länder i Asien, och det finns uppgifter som tyder på att det även kan förekomma inom vissa etniska grupper i Sydamerika. Man har också sett att flickor. Öva dig på filmens frågor här: https://app.studi.se/l/kvinnlig-koensstympning Skapa ett konto kostnadsfritt och få tillgång till ett urval av våra filmer htt.. Anti-könsstympning i Kenya. Kvinnlig omskärelse är en sedvänja som praktiseras på flera kontinenter i världen men främst förekommande är den i Afrika och Mellanöstern. Sedvänjan är inte religionsbunden utan mer kulturellt förknippad. Utvärderingar påvisar också att den kan relateras till fattigdom och avsaknad av utbildning Kvinnlig könsstympning måste utrotas helt i mitt land och i hela världen, skrev Adan på Twitter. Enligt en FN-rapport från 2016 lever över 200 miljoner kvinnor och flickor med.

Lag (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor

Kvinnlig könsstympning utförs på olika sätt runt om i världen, men gemensamt för samtliga metoder är den grymhet och de komplikationer det innebär för den utsatta kvinnan - som oftast är ung flicka, eller bara bebis, när övergreppet utförs - och det faktum att det medför att kvinnans sexuella upplevelser istället för njutning förknippas med smärta Kvinnlig könsstympning är förbjudet enligt lagen med förbud mot könsstympning av kvinnor. Ingreppet är straffbart i Sverige även när det utförs i ett annat land. Informationen är hämtad ur Barn som far illa eller riskerar att fara illa - En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Kvinnlig könsstympning är en räcka olika sätt att skära i det kvinnliga könet, allt från prickning till att klitoris yttre del samt blygdläppar skärs bort och vaginan sys igen med bara ett litet hål som lämnas kvar för mensblod och urin, ett fruktansvärt övergrepp som givetvis präglar en kvinnas liv trots att hon vänjer sig vid ett liv i en stympad kropp Kvinnlig könsstympning förekom långt före kristendom och islam (SLL, 2007). Sedvänjan har sannolikt spridit sig längs handelsvägar från Egypten till cirka 30 andra afrikanska länder (Socialstyrelsen, 2005). Utbredning av könsstympning Kvinnlig könsstympning är främst förekommande i de västra och östra delarna i Afrik Kvinnlig könsstympning är en företeelse som för många är tabubelagt att prata om och väcker starka känslor. Världshälsoorganisationen beräknar att 100-140 miljoner nu levande flickor och kvinnor har genomgått könsstympning

Olika typer av ingrepp | Stoppa Kvinnlig Könsstympning!

Kvinnlig könsstympning - Elisabeth Ubbe - häftad

Kvinnlig könsstympning, attityder, sjuksköterskor, möten, omvårdnad . Abstract Background: Female genital mutilation (FGM) is a deleterious practice where parts of women's genitals are removed or altered for non-medical purpose. As of today, over 200 million women and girls have undergone some form o Riktlinje Könsstympning, kvinnlig könsstympning (KKS) Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia Sida 2 (av 4) Konsekvenser Omedelbara hälsokonsekvenser: Akut smärta, blödning, infektion, skador på angränsande organ såsom ändtarm, vagina och uretra Kvinnlig könsstympning är ett patriarkalt, omänskligt, kvinnoförnedrande, ovärdigt och inhumant påfund som till varje pris måste stoppas. För kvinnors skull. Arbetet pågår. Arbetet skulle ha inletts långt tidigare. Men att påstå att ingenting görs är en lögn När jag kom ihåg det skämdes jag och bestämde mig för att göra mitt projekt om det. Det blev en serie med vulvaporträtt av könsstympade kvinnor i Sverige. Sedan har jag skrivit och fotograferat en serie om kvinnlig könsstympning för Dagens Nyheter där jag också arbetat mycket medvetet med hur alla bilder ska vara empowering Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube

Kvinnlig könsstympning i Sverige - Wikipedi

En ny diagnoskod för kvinnlig könsstympning har införts i Sverige, vilket har flera fördelar. Nu kan kraft riktas mot stödjande insatser för de berörda. Samtidigt kan en ökad professionalisering kring frågan dämpa en del av den sensationalism den ofta väcker Kvinnlig könsstympning. Om du inte kallar dig feminist, så kan du antingen sluta läsa nu, eller erkänna för dig själv att det är dags att bli feminist. Du kanske tycker att det pågår mer eller mindre petitesslika debatter inom svensk feminism, vad vet jag Vi får inte blunda för kvinnlig könsstympning! Hon har även arbetat förebyggande med föräldrar i syfte att förhindra nya övergrepp på barn. Hon föreläser om ämnet på skolor, myndigheter och andra verksamheter utifrån sin praktiska erfarenhet i arbetet mot könsstympning Kvinnlig könsstympning bör jämställas med tortyr. Ingreppet innebär vanligen att man skär bort hela eller delar av de yttre könsorganen utan bedövning

Idil - Kvinnlig könsstympning - en smärtsam traditio

Kvinnlig Könsstympning Hejsan! Jag är en posetiv och driven tjej som går i 9:an. Vi fick för ett tag sen en uppgift om att göra ett arbete av något slag om u-länder och problem runt detta som sedan ska presenteras på en blogg Kvinnlig könsstympning är ett brott mot mänskliga rättigheter och bör därför kriminaliseras i EU:s medlemsländer. Jag och mina gröna kollegor röstar för den resolution som uppmanar kommissionen att i den kommande jämställdhetsstrategin ta krafttag mot kvinnlig könsstympning och säkerställa tillgång till vård för de drabbade Könsstympning utförs nästan uteslutande på barn under 15 år. Vad är könsstympning? Könsstympning av flickor omfattar alla ingrepp som innebär att det kvinnliga könsorganet förändras av icke-medicinska skäl, till exempel genom att man skär bort, skadar eller syr ihop delar av det yttre könsorganet

Mariell - för en bättre världHon leder historisk kamp mot könsstympning

Könsstympning Hedersförtryck

 1. I dag är det internationella dagen mot kvinnlig könsstympning. En väldigt en viktig dag. Den har uppmärksammats sedan 2003 och jag vill så gärna tro och hoppas att den gör skillnad. Den gäller ett av de vidrigaste brotten mot mänskliga rättigheter jag kan tänka mig - könsstympning. Omkring 200 miljoner flickor och kvinnor i världen [
 2. arium på MR-dagarna i.
 3. Om kvinnlig könsstympning i Afrika. Finns att läsa på bibliotek, klicka HÄR. Enligt FN-organet Unicef utsätts omkring 95 procent av flickorna i Somalia för könsstympning. Det går till så att klitoris och de inre blygdläpparna skärs bort
 4. Kvinnlig könsstympning är en fråga om mänskliga rättigheter som drabbar flickor och kvinnor världen över. Genom antagandet av de Globala målen har världens ledare enats om att tillsammans främja åtgärder som avskaffar kvinnlig könsstympning, och andra former av våld mot kvinnor och flickor som hindrar jämställdhet
 5. Kvinnlig könsstympning (Female Genital Mutilation, FGM) innefattar alla ingrepp som helt eller delvis förändra eller skada det kvinnliga könsorganet av icke-medicinska skäl. Denna sedvänja har praktiserats i över 2000 år och UNICEF upattar att mer än 200 miljoner flickor och kvinnor som lever idag har utsatts för någon form av könsstympning
 6. Den nya lagen innebär att kvinnlig könsstympning blir olagligt - och att den som utför könsstympning riskerar 3 års fängelse. Förra veckan röstades en historisk lag igenom i Sudan

I vilka länder förekommer könsstympning? Hedersförtryck

I vilken ålder som ingreppen utförs varierar från område till område men sker vanligtvis någon gång mellan spädbarnsålder och 15 år. Äldre än 15 år brukar flickorna inte vara när proceduren utförs, men det förekommer. I vissa kulturer, fungerar könsstympning som en initiationsrit och markerar övergången mellan barndomen och vuxenlivet Organisationen NAFGEM - Network Against Female Genital Mutilation - (Nätverk mot kvinnlig könsstympning) är en oberoende, frivillig sk NGO-organisation (non govermental organization). Nätverket är en förening av enskilda, grupper, institutioner och andra NGO-organisationer som vill göra slut på könsstympning och andra skadliga traditioner riktade mot kvinnor i Tanzania Prickning klassificeras som en typ av kvinnlig könsstympning. Men många svensk-somalier definierar inte prickning som könsstympning, visar en studie från Uppsala Universitet Handlingsplan mot kvinnlig könsstympning. Publicerad 23 november 2017. Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag som ska ingå i en handlingsplan mot könsstympning av flickor och kvinnor. Uppdraget är en del av regeringens arbete med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor

Socialstyrelsen upattar att cirka 38 000 flickor och kvinnor som bor i Sverige kan ha blivit utsatta för någon form av könsstympning innan de kom hit. Det är viktigt att påpeka att alla former av kvinnlig könsstympning är förbjudna i Sverige. Om man är bosatt här är det även olagligt att utföra ingreppet utomlands Uppsala: Föreläsning om kvinnlig könsstympning. Datum 06 feb 2019 - 06 feb 2019 Tid 13:00 - 15:00 Plats Stadsbiblioteket i Uppsala Address Svartbäcksg. 17, 753 75 Uppsala Vår medlemsorganisation Tris anordnar nu en föreläsning med Bayan Nasih om kvinnlig könsstympning. Anmälan sker.

Kvinnlig könsstympning Om du blivit könsstympad kan du ha besvär eller smärta. Hos oss kan du få hjälp! Vad är kvinnlig könsstympning? Kvinnlig könsstympning innebär att man skär eller klipper bort delar av de yttre kvinnliga könsorganen, eller att klitoris prickas. Att planera eller utföra kvinnlig könsstymning är olagligt En utbildning om kvinnlig könsstympning bör erbjudas all skolpersonal och rutiner för varje skola utarbetas. Det är lämpligt att utbildningens perspektiv är holistiskt - sociala, medicinska, kulturella aspekter ingår därmed, vilket bland annat innebär reflektioner i relation till sedvänjan Könsstympning är en uråldrig tradition som praktiserats i en stor del av världen under mer än 2000 år. Även om det finns flera teorier kring varför könsstympning en gång började praktiseras, finns det inga definitiva svar på frågan. Att kvinnlig könsstympning fortsätter att existera idag beror på flera olika orsaker DEBATT: Kvinnlig könsstympning måste upphöra Den sjätte februari är det internationella dagen mot könsstympning. Ingen flicka eller kvinna ska behöva utsättas för det enorma lidande som en könsstympning innebär

Kvinnlig könsstympning SVT Nyhete

Kvinnlig könsstympning utförs på unga flickor och strider därför mot FN:s barnkonvention. Kvinnlig könsstympning strider även mot FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna: ''Ingen må utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning'' Kursen Att examinera och inkludera kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck, tvångsäktenskap och kvinnlig könsstympning, 3 hp ger en introduktion till kunskapsområdet och en möjlighet till fördjupning. Den vägleder också kursdeltagarna i att utforma undervisningstillfällen,. ⬇ Ladda ner Könsstympning stockfotografier hos den bästa bildbyrån rimliga priser miljontals premium högkvalitativa, royaltyfria stockfotografier, bilder och illustrationer Kvinnlig könsstympning Min mamma bor i en av Göteborgs mindre fina förorter så att säga (där jag även är uppvuxen). De har ett närsjukhus som är lite extra anpassat till de behov som finns i förorten Vga: Kvinnlig könsstympning : Öppettider for Tensta bibliotek: måndag - tisdag 12:00 - 18:00; onsdag - torsdag 10:00 - 18:00; fredag - lördag - söndag - Nej (0 av 1) Östermalms bibliotek (Fältöversten) 2020-06-22 : Vuxen : Hylla : Vga: Kvinnlig könsstympning

Kvinnlig könsstympning innebär att delar eller hela yttre könsorganet tas bort eller skadas. Oavsett hur stort eller litet ingreppet är, är det ett trauma som kan ge både fysiska och psykiska besvär. Sverige har idag många nya invånare som har sitt ursprung i länder där kvinnlig könsstympning förekommer Hjälporganisationen Plan International varnar för att kvinnlig könsstympning ökar i Somalia under coronapandemin när flickor inte kan gå i skolan. Somalia är redan det land i världen där sedvänjan är som allra mest utbredd. Hela 98 procent av alla flickor får delar av sina könsorgan bortskurna. Något som för många orsakar ett livslångt lidande Kvinnlig könsstympning är en kränkning av barns och kvinnors mänskliga rättigheter och är straffbart i Sverige sedan 1982. Dialoga - kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld gjorde 2016 en lokal skattning Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Är det lättare att tala om ämnet kvinnlig könsstympning idag?; Många kvinnor är ofrivilligt barnlösa bland annat till följd av könsstympning och sexuellt överförbara sjukdomar.; Då nagelfors allt från pressfrihet till kvinnlig könsstympning och sådant som svårigheterna med.

 • Hardwood tree osrs.
 • Minoxidil orifarm apoteket.
 • Rencontrer étymologie.
 • Erfarenhet av visanne.
 • Fångst av ål.
 • Tnt express sendungsverfolgung.
 • Splus ostfalia.
 • Bauhaus skåp.
 • Tips inför mc semester.
 • E sträng gitarr.
 • Carole radziwill husband.
 • Alt j konsert stockholm.
 • Olycksbringande korsord.
 • #metoo twitter sverige.
 • Suomen armeijan ylijäämä.
 • Nutida svenska filosofer.
 • Wörthersee velden.
 • Vinklad nyhetsartikel.
 • Solrosor i sverige.
 • Frédéric prinz von anhalt prinzessin shanaya von anhalt.
 • Damasker hockey.
 • Family guy full episodes.
 • Vikt klackring.
 • Lomography instant.
 • Julhandduk ekelund.
 • Vägen hem dokumentär.
 • Sportfrågor 2016.
 • Bröstförstoring dubbelkontur.
 • Vill inte fira jul med familjen.
 • Verklighetsuppfattning filosofi.
 • Att göra i goa.
 • Skånetoffeln återförsäljare.
 • Datorn bara fryser.
 • När får man hoppa fallskärm själv.
 • Puffa någon man inte är vän med.
 • Retinoblastom vuxna.
 • Bosch bilbatteri återförsäljare.
 • Umweltplakette münchen.
 • Mårten gås bok.
 • Tätbebyggt område skylt.
 • Ids inget synonym.