Home

Specialistundersköterska arbetsuppgifter

Arbetsuppgifter. Som specialistundersköterska med denna inriktning kan du komma att utföra bedömningar av hälsotillstånd, göra riskbedömningar, leda anpassade aktiviteter och handleda/utbilda inom området. Examen Som undersköterska varierar arbetsuppgifterna beroende på var du arbetar. Om du är undersköterska inom hemtjänsten arbetar du med att ge stöd för att klara av det vardagliga i hemmet som att laga mat, göra inköp, sköta hygienen, byta kläder, sårvård och att ta medicin.. Undersköterskor på en vårdavdelning på ett sjukhus hjälper patienterna att tvätta sig och klä på sig. De. Som specialistundersköterska är du en värdefull källa till kunskap och bidrar till att höja kompetensen inom vården. Utbildningen går på halvfart och ger dig kompetens att arbeta med personcentrerad vård, förbättringsarbete och utbildning på din arbetsplats. Att arbeta som specialistundersköterska Specialistundersköterska inom äldrevård med inriktning hälsa och rehabilitering. Folkuniversitetet Uppsala. Omfattning Utbildningen sträcker sig över två år och omfattar 200 YH-poäng Arbetsmarknad Arbetet som undersköterska kräver alltmer kvalificerad yrkeskompetens och.

Utbildningen bygger på dina kunskaper från gymnasiets Vård- och omsorgsprogram, eller på en Vård- och omsorgsutbildning inom vuxenutbildningen. Du har efter avslutad utbildning kompetens för att arbeta med patienter i den akuta verksamheten där det krävs en mer specifik omvårdnad och därefter djupare kunskap om människan i en akut/svår situation. Utbildningen bedrivs på distans. Utbildningens upplägg - specialistundersköterska distansutbildning. Utbildningen går på halvfart under fyra terminer, och tanken är att du parallellt med studierna är kvar i ditt arbete som undersköterska på hel- eller deltid, beroende på dina övriga förutsättningar

Specialistundersköterska inom äldrevård - Folkuniversitete

Som specialistundersköterska med neuropsykiatrikompetens är du efterfrågad inom till exempel öppenvård, mottagning, särskilda boenden, göra en så rättvis och rättssäker bedömning som möjligt behöver du ladda upp arbetslivsintyg som intygar dina arbetsuppgifter eller fylla i ett formulär för kartläggning Vilka arbetsuppgifter kan denna ha? Är en specialistundersköterska nånting mellan undersköterska och sjuksköterska då? Elaifi­know Visa endast Tor 15 aug 2013 21:48 #4 × Uppgifterna du anger när du gillar eller ogillar ett inlägg kommer inte. Pia ville lära sig mer. Ett år efter avslutad undersköterskeutbildning fortsatte Pia att läsa till specialistundersköterska inom demens och äldre­psykiatri. - Jag utbildade mig på vinst och förlust och arbetade samtidigt heltid för att ha råd att studera, berättar Pia Specialistundersköterska anestesi- och operationssjukvård Som specialistutbildad från denna utbildning kan du arbeta både som anestesiundersköterska och operationsundersköterska. Att arbeta som undersköterska på operationsklinik innebär att du dagligen handskas med avancerad teknik och svårt sjuka patienter

Undersköterska » Yrken » Framtid

Har du synpunkter eller tycker du att det saknas något? Maila till sverigesviktigastejobb@skl.se. Vad gör en undersköterska? Varje dag får undersköterskor livet att fungera för människor som behöver hjälp; människor som av olika anledningar behöver vård, uppmuntran och stöd Specialistundersköterska inom akutsjukvård; Specialistundersköterska inom akutsjukvård. Distans | Sundsvall. typ av yrkeserfarenhet som efterfrågas är att som färdigutbildad undersköterska ha arbetat heltid med patientnära arbetsuppgifter under minst ett år på 100 % eller 50% under två år. Utbildningsanordnare Utbildningen till specialistundersköterska är en vidareutbildning för dig som har studerat Vård- och omsorgsutbildningen tidigare samt arbetat som undersköterska på heltid i minst 12 månader. Ett arbetsgivarintyg styrker din arbetslivserfarenhet och ska innehålla arbetad tid i procent, arbetets art samt under vilken tidsperiod anställningen omfattar Boendestödet beviljas för personer med olika typer av funktionsnedsättningar och bygger på individanpassat stöd, vilket gör att boendestödjarens arbetsuppgifter styrs utifrån brukarens behov och kan därför variera ganska mycket. Boendestödjaren ansvarar för att insatserna utförs metodiskt och pedagogiskt Specialistundersköterska anestesi - och operationssjukvård. 2 år, 200 Yh-poäng. Halvfart distans. Startdatum: januari 2021. Studieort: Linköping. Ansök här! OBSERVERA! Glöm ej att bifoga ett examensbetyg ifrån gymnasiet (gäller för grundläggande behörighet för yrkeshögskolan), eventuellt övriga betyg samt arbetsgivarintyg till.

Utbildning och arbetsuppgifter är två stora skillnader mellan undersköterskor och sjuksköterskor. Utbildningen till sjuksköterska är längre och på en högre nivå. De kan även jobba på samma ställen, och ibland även tillsammans, men sjuksköterskor har ett större ansvarsområde av uppgifter Arbetsuppgifterna och arbetsplatserna varierar men omsorg och omvårdnad är alltid kärnan i arbetet. Yrkeshögskoleutbildning Specialistundersköterska. Som undersköterska inom äldrevården kan du vidareutbilda dig till specialistundersköterska genom att gå en eftergymnasial utbildning inom yrkeshögskolan

Som specialistundersköterska med neuropsykiatrikompetens är du efterfrågad inom till exempel öppenvård, mottagning, särskilda boenden, hemtjänst, LSS-boenden och Kriminalvården. För mer information om Specialistundersköterska med neuropsykiatrikompetens , vänligen fyll i en intresseanmälan nedan Vilka arbetsuppgifter kan skilja sig åt mellan en specialistundersköterska och en grundutbildad undersköterska? Många undersköterskor trivs med sitt yrke men hos många finns det en längtan att utvecklas, utan att för den skull växla till sjuksköterskeyrket. I dessa fall kan specialistundersköterska vara ett bra alternativ

Undersköterska, förkortat usk, är i Sverige en person som arbetar med praktisk omvårdnad inom sjukvård, hemsjukvård, äldreomsorg och hemtjänst.Internationellt finns motsvarigheter i form av vårdpersonal med mindre omfattande vårdutbildning än en sjuksköterska. Under 1960-talet skedde en stor och snabb expansion av vården vilket ökade behovet av vårdpersonal Efter utbildningen kan du arbeta som specialistundersköterska i psykisk ohälsa inom äldreomsorgen, som skötare, behandlingsassistent eller boendestödjare m.m inom landstingspsykiatri och socialpsykiatri Arbetsuppgifterna är ofta relativt enkla och man blir oftast upplärd på plats. Om man redan jobbar som undersköterska kan man välja att vidareutbilda sig till specialistundersköterska. Vad som krävs för att få söka till en sådan utbildning kan variera,.

Specialistutbildad undersköterska akutsjukvård Yrg

Utbildning, Specialistundersköterska

ARBETSUPPGIFTER Vi söker ett antal timvikarier inom enhet socialpsykiatri. Att arbeta som timvikarie innebär att arbeta under ordinarie personals frånvaro. Arbetstiden är schemalagd dag, kväll, helg och natt, med både vaken natt och sovande jour. Inom socialpsykiatrin möter du människor med psykiska funktionsnedsättningar och eventuell samsjuklighet som bor på gruppboende Specialistundersköterska med neuropsykiatrikompetens. 2,5 (2) YrkesAkademin Yrkeshögskola. Som specialistundersköterska med neuropsykiatrikompetens har du spetskompetens inom vård och omsorg med tyngdpunkt på alla neuropsykiatriska diagnoser. Till de vanligaste... Yh-utbildning I arbetsuppgifterna ingår bl.a. att se till att amning och sondmatning fungerar, att observera och registrera barnets allmänna tillstånd och förbereda inför provtagningar och operationer. Barnsköterskor kan även ta vissa prover, lägga om sår och assistera vid undersökningar. Arbetsplatsen kan vara på BB eller en förlossningsavdelning

YH Specialistutbildad undersköterska akutsjukvård

 1. ARBETSUPPGIFTER I din roll som specialistundersköterska ska du vara en förebild och inspirera till att ett salutogent arbetssätt tillämpas på individ, grupp och organisationsnivå i syfte att skapa och utveckla ett lärande och engagerat arbetsklimat
 2. Du ska kunna arbeta självständigt, kunna planera och strukturera ditt arbete samt ta ansvar för dina arbetsuppgifter. Du ska kunna ta emot och förmedla viktig information till andra yrkeskategorier som ingår i teamet
 3. Som specialistundersköterska på Dagverksamhet med demensinriktning är du flexibel, empatisk och har en god förmåga att arbeta med andra. För att trivas i rollen bör du ha god förmåga att motivera, stötta och bemöta utifrån den enskildes specifika behov och kunna hantera de flesta uppkomna situationer med ett lugn
 4. Specialistundersköterska med ex inriktning mot äldre, palliativ vård, psykiatri, kvalificerad sjukvård och rehabilitering eller annan inriktning som arbetsgivaren anser lämplig. Vi söker dig som har ett gott bemötande, är flexibel, ansvarstagande och har lätt att samarbeta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. ÖVRIG
 5. specialistundersköterska. Sön 17 jan 2016 15:36 Läst 2417 gånger Totalt 18 svar. anneli­e85 Visa endast Sön 17 jan 2016 15:36 Men vilka arbetsuppgifter vill du ha? Vad skulle du vilja göra på jobbet? anneli­e85 Visa endast.
 6. Specialistundersköterska, Mariagården . Specialistundersköterska, Mariagården . Strängnäs kommun, städa och övriga sysslor som förekommer i ett hushåll. I arbetsuppgifterna ingår även viss skötsel av gemensamma utrymmen och personalrum. Samt på uppdrag av sjuksköterska, utföra vissa HSL-uppgifter

Specialistundersköterska, Mariagården . Företag: Strängnäs kommun, Mariagården städa och övriga sysslor som förekommer i ett hushåll. I arbetsuppgifterna ingår även viss skötsel av gemensamma utrymmen och personalrum. Samt på uppdrag av sjuksköterska, utföra vissa HSL-uppgifter Arbetsuppgifterna för en medicinsk sekreterare är många och varierande. Är du intresserad av att arbeta med administration och dokumentation inom hälso- och sjukvården? Som specialistundersköterska är du en värdefull källa till kunskap och bidrar till att höja kompetensen inom vården Specialistundersköterska - Äldres hälsa och ohälsa. Utbildningen ger dig förutsättningar för en anställning som specialistundersköterska. För att du skall kunna omsätta dina nyförvärvade kunskaper och vara välförberedd inför dina kommande arbetsuppgifter kommer en del av utbildningen att bestå av Lärande i arbete (LIA)

Distansutbildning till specialistundersköterska ska bli lösningen på bristen av vårdpersonal. Bristen på personal inom vården ökar dramatiskt. Sverige har ca 180 000 undersköterskor vilket gör dem till den enskilt största yrkesgruppen i landet Äldreomsorg är att ge hjälp och stödinsatser till personer över 65 år, med behov som orsakats av sjukdom, invaliditet eller ålderssvaghet. Arbetsuppgifterna varierar från att ge personlig omvårdnad och sjukvårdsinsatser till matlagning, inköp och städning Specialistundersköterska till Neonatal avd 45, Sundsvall. Anställning Vikariatsanställning från och med 2020-08-17 till och med 2021-08-31 . Arbetsuppgifter . Region Västernorrland söker nu en specialistundersköterska med inriktning barn till avdelning 45 där sjuka nyfödda och för tidigt födda barn vårdas förmåga att utföra arbetsuppgifter inom vård- och omsorgsområdet såsom stöd och hjälp med personlig vård och omsorg, medicinska uppgifter, hushållsuppgifter samt administrativa, sociala och specialpedagogiska uppgifter. kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning

Undersköterska? Gå specialistundersköterska distansutbildning

Utbilda dig till specialistundersköterska hos YrkesAkademi

Bevakning av lön aktiverad. Vi kommer skicka en pushnotis till dig nästa gång löneläget som Undersköterska, vård- och specialavdelning uppdateras, detta sker normal sett 1 gång per år Det märkliga är arbetsuppgifterna. Ändå pratar bara arbetsgivarna om stödpedagog och vet knappt vad en specialistundersköterska m spetskompetens I Neuropsykiatri är för ngt. Ingen löne uppg finns ens för dessa. Svara. admin says: 29 oktober, 2017 at 8:33 e m Vill du utvecklas och utveckla Strängnäs kommun tillsammans med oss? Mariagården är en särskilt boende för vård och omsorg som ligger vid natursköna Långberget och har nära till fina promenadstigar Specialistundersköterska inom akutsjukvård. typ av yrkeserfarenhet som efterfrågas är att som färdigutbildad undersköterska ha arbetat heltid med patientnära arbetsuppgifter under minst ett år på 100 % eller 50% under två år. Hitta till utbildaren. Sundsvalls kommun, Komvux. www.vuxenutbildning.org Arbetsuppgifter Som sköterska hos Vaccina genomför du tester främst genom venös blodprovstagning men kapillär provtagning kan också förekomma. Att arbeta som sköterska hos Vaccina innebär att du har en fördelaktig lönemodell, möjlighet till ersättning för restid och mycket socialt utbyte genom att ständigt träffar nya människor

Specialistundersköterska - Äldres hälsa och ohälsa Osby Vuxenutbildningen i Kristianstad › Specialistundersköterska - Äldres hälsa och ohälsa Osby Specialistundersköterskor kan arbeta på många olika arbetsplatser och arbetsuppgifterna kan därför varjera ganska mycket ARBETSUPPGIFTER Som specialistundersköterska i Ulricehamns kommun får du möjlighet att nyttja din specialistkompetens inom demens för att skapa värde för våra vårdtagare och bidra till verksamhetens utveckling. Arbetet är självständigt,. Arbetsuppgifter Som specialistundersköterska i Ulricehamns kommun får du möjlighet att nyttja din specialistkompetens inom demens för att skapa värde för våra vårdtagare och bidra till verksamhetens utveckling. Arbetet är självständigt,.

Undersköterska - Specialistundersköterska äldre

Specialistundersköterska. Specialistundersköterska. Socialförvaltningen · Nässj Arbetsuppgifterna kan vara provtagning, såromläggningar, hantering av KAD, träning och viss hantering av hjälpmedel. I arbetet ingår även att handleda omvårdnadspersonal inom äldre- och funktionshinderomsorgen Lärarförbundet ser ett stort behov av att det genomförs åtgärder som gör att lärare och förskollärare kan avlastas eftersom många lärare upplever en ohållbar arbetssituation.Lärarbristen är dock stor och finns inte fler utbildade lärare att tillgå utan andra lösningar måste till. Lärarförbundet anser därför att skolan och förskolan behöver tillföras olika typer av. 320 Lediga Undersköterska jobb i Stockholms Län på Indeed.com. en sökning. alla jobb Som specialistundersköterska i Ulricehamns kommun får du möjlighet att nyttja din specialistkompetens inom demens för att skapa värde för våra vårdtagare och bidra till verksamhetens utveckling . Offentligajobb.se använder sig av cookies för att ge dig en bättre upplevelse Huvudsakliga arbetsuppgifter • du handleder kollegor och vikarier i psykiatriska sjukdomar och tillstånd • du samordnar enskilda insatser och komplexa fall med ansvarig sjuksköterska, arbetsterapeut och chef • ge personlig omvårdnad och service utifrån boendes individuella behov • dokumentera i våra verksamhetssystem för att säkra trygg och kvalitativ omvårdnad till boende.

Kurser YH-flex Specialistundersköterska Multisjuka äldre riktar sig till dig som har tidigare erfarenhet och kunskaper i hela eller delar av kurserna nedan:. Gerontologi och åldrandets livsvillkor, 15 yh-poäng. Kursen syftar till att ge den studerande god kunskap och förståelse för dels hur samhället har organiserat stöd, vård och omsorg om äldre samt förståelse för äldres. Lärarförbundet ser ett stort behov av att det genomförs åtgärder som gör att lärare och förskollärare i alla skolformer kan avlastas beroende på en alltmer ohållbar arbetssituation. Ett sätt är att tillföra skolan och förskolan stödfunktioner utifrån vilka behov som finns i respektive verksamhet På grund av det inte finns exakta och tydliga gränser mellan alla de yrkesområdena, som berörs i denna text, kan det vara en bra idé att kontakta utbildningsanordnaren för att få veta vad man i just varje konkret fall menar med behandlingspedagog, behandlingsassistent eller socialpedagog Sök efter nya Undersköterska-jobb i Västerås. Verifierade arbetsgivare. Ett gratis, snabbt och enkelt sätt att hitta ett jobb med 41.000+ annonser i Västerås och andra stora städer i Sverige Som specialistundersköterska inom anestesi- och operationssjukvård på dagkirurgin i Norrköping kommer Du att erbjudas intressanta och omväxlande arbetsuppgifter med fokus på planerade dagkirurgiska operationer och du har även möjlighet att arbete med endoskopiska undersökningar om du är intresserad av att bredda din kompetens

Pia blev specialist och höjde lönen - Kommunalarbetare

Specialistundersköterska anestesi- och operationssjukvård

Det finns många yrken inom vård och omsorg, hälso- och sjukvård. Arbetsuppgifterna varierar beroende på verksamhet, arbetsplats och målgrupp. Här kan du läsa om de vanligaste yrkena inom stadens äldreomsorg. De fem första i listan har vi beskrivit djupare Specialistundersköterska - äldre. 5,0 (3) Nova - Utbildning. Grunden i arbetet är omvårdnad av människor som är sjuka eller som av andra anledningar behöver hjälp, men i arbetsuppgifterna ingår även att dokumentera patienternas tillstånd och de åtgärder som görs Vi söker nu en specialistundersköterska för tillsvidareanställning 100 %. Arbetstiden är förlagd till dag/kväll och helg. studerande och anhöriga, utför medicinska arbetsuppgifter som kräver en fördjupad kompetens som delegerats av legitimerad personal samt dokumenterar i IT-systemet Treserva. Kvalifikationer. Vi söker dig som Lönestatistik för Undersköterska gör att du enkelt ser om du har rätt lön. Medellöner för detta yrke och andra inom Hälso- och sjukvård, samt annan nyttig statistik

I arbetsuppgifterna ingår att planera, genomföra, dokumentera och följa upp omsorgsarbetet tillsammans med personen som har behov av stöd och hjälp. Utbildningar. Vill du utbilda dig till undersköterska kan du gå omvårdnadsprogrammet på gymnasiet eller studera på Vuxenutbildningen. Specialistundersköterska Specialistundersköterska Till Äldreomsorgen. Ulricehamns kommun - Älvsborg. nytt erbjudande (18/10/2020) arbetsbeskrivning. Vad som är rätt lön för dig beror på vilka arbetsuppgifter du har, hur mycket du arbetar, vilken utbildning och erfarenhet du har. På nästan alla arbetsplatser finns ett kollektivavtal som förhandlats fram mellan fackets och arbetsgivarnas organisationer. Om du har frågor kring din lön, kan du vända dig till Kommunal

Undersköterska - frågor och svar - SK

Utbildning - Yrkeshögskola

 1. Specialistundersköterska till Åleryds vårdboende. Sista ansökningsdatum: 2020-04-13 Referensnummer: 4802. Anställningsform: Tillsvidareanställning. Dela annonsen via sociala medier: Kontaktperson: Charlotte Zajac, Verksamhetschef, 013-208466. Kommunals reception, 010-442 87 00. Ansök här
 2. Dina arbetsuppgifter kan vara att göra bedömningar av hälsotillstånd, göra riskbedömningar, leda anpassade aktiviteter och handleda och utbilda. Som specialistundersköterska med neuropsykiatrikompetens kan du arbeta inom till exempel öppenvård, mottagning, särskilda boenden, hemtjänst,.
 3. Yrkeshögskoleexamen Specialistundersköterska Operation, intensivvård och anestesi Utbildningen bedöms ligga på SeQF- nivå 5 § 13 med en omfattning av 200 YH poäng. Det är en eftergymnasial utbildning som ger specialiserade kunskaper, färdigheter och kompetenser för att kunna utföra specifika arbetsuppgifter inom ett arbetsområde

Studera Specialistundersköterska Yrkeshögskola Ansök

 1. Exempel på arbetsuppgifter kan vara att hjälpa eleven att finna ro i sina studier och att hjälpa till att hitta individuella lösningar för att eleven ska kunna tillgodogöra sig kunskap. Det kan också röra sig om att träna på vardagliga arbetsuppgifter, att vara ett stöd för eleven på raster, i omklädningsrum och på utflykter med mera
 2. Här hittar du information om jobbet Specialistundersköterska till omvårdnadsboendet Fregatten i Karlskrona. Tycker du att arbetsgivaren eller yrket är intressant, så kan du även se om det finns fler jobb i Karlskrona från samma arbetsgivare eller yrke som jobbet Specialistundersköterska till omvårdnadsboendet Fregatten
 3. Arbetsuppgifterna består av omvårdnad och sjukvård hemma hos vårdtagaren där arbetsuppgifter som tvätt, Vi söker specialistundersköterska till Ågårdsbo som är ett demensboe... Visa mer. Hos oss i den moderna kurorten Ronneby kan du bli delaktig i utvecklingen av ett hållbart samhälle med människan i fokus

Här hittar du information om jobbet Specialistundersköterska, Österängs hemtjänst i Kristianstad. Tycker du att arbetsgivaren eller yrket är intressant, så kan du även se om det finns fler jobb i Kristianstad från samma arbetsgivare eller yrke som jobbet Specialistundersköterska, Österängs hemtjänst Arbetsuppgifter. I din roll som specialistundersköterska ska du vara en förebild och inspirera till att ett salutogent arbetssätt tillämpas på individ, grupp och organisationsnivå i syfte att skapa och utveckla ett lärande och engagerat arbetsklimat Avdelningen erbjuder en unik arbetsplats med varierande arbetsuppgifter, där en vardag kan växlas från akut-intensiva insatser till att planera och stötta familjerna i omvårdnaden. Kvalifikationer . Vi söker dig som är utbildad undersköterska och har vidareutbildning som specialistundersköterska inom barnsjukvård Sök efter nya Undersköterska hemtjänst-jobb i Skellefteå. Verifierade arbetsgivare. Ett gratis, snabbt och enkelt sätt att hitta ett jobb med 33.000+ annonser i Skellefteå och andra stora städer i Sverige

 • Roliga nyhetsartiklar.
 • Installera carplay.
 • Kornblå klänning.
 • Scones havregryn utan mjölk.
 • Tröja rea.
 • Avanza angler gaming.
 • Gustave flaubert fakta.
 • Explain synonym.
 • Tia clair toomey.
 • Armeringsnät till spalje.
 • Multimode fibre om1 om2 or om3.
 • Groops dumeklemmer.
 • 100 personer som förändrat världen.
 • Winchester rifle 22lr.
 • Brun skinnväst herr.
 • Corporal maxwell q klinger hawkeye pierce.
 • Afd heute show.
 • Bibliska målarbilder.
 • Spicemaster taco kcal.
 • Frankreich 2. weltkrieg besetzung.
 • Hitta fru i sverige.
 • Kickboxing malmö.
 • Teff köpa.
 • Provtryckning gasflaskor.
 • Leasa bil enskild firma?.
 • Minoxidil orifarm apoteket.
 • Hotell mahe seychellerna.
 • Bli domare juridik.
 • Ef kurs.
 • Tertiär fakta.
 • Monoteistisk religion.
 • Välbefinnande och livskvalitet.
 • Urban bike nabenschaltung riemenantrieb.
 • Rencontrer étymologie.
 • Hemgjord senap med grädde.
 • Zombie escape örebro.
 • Magnus idol kusin.
 • Goldpreis chart.
 • Leverproblem häst symptom.
 • Berätta om graviditet tidigt.
 • Kramsången.