Home

Http presse no pfu etiske regler vaer varsom plakaten

Etiske regler - Presse

Norsk Presseforbund vedtok i 1936 for første gang en Vær Varsom-plakat med etiske regler for norsk presse. En oppfordring om ikke å omtale selvmord, selvmordsforsøk og sinnssykdom - unntatt i helt ekstraordinære tilfeller - nevnes først av alle regler i plakaten. Før Vær Varsom-plakaten ble vedtatt, var selvmord et nokså vanlig tema i nyhetsreportasjen Vær Varsom-plakaten er i dag utformet som en lov full av paragrafer. Slik blir den også praktisert. Dermed kan man også forledes til å tro at det som ikke er direkte forbudt, også er god etikk. Marginalisering av etiske grunnbegreper I Vær Varsom-plakaten finner man ordet respekt Vær varsom-plakaten er utarbeidet av Norsk Presseforbund og har vært retningslinjer i Norsk presse helt siden 1936 - da den ble vedtatt for aller første gang. Opp igjennom årene har Vær varsom-plakaten blitt revidert flere ganger, og den ble sist revidert i 2015 da om regler i forhold til tekstreklame. Punktene i Vær varsom-plakaten inneholder selvpålagte regler og etiske. Vær varsom-plakaten tar for seg presseetiske normer. Presseetikken gjelder hele den journalistiske prosessen fra research til ferdig publisert sak. Hvis elevene skal få et eierskap til Vær varsom-plakaten , må de forholde seg til den gjennom praktisk bruk Each editor and editorial staff member is required to be familiar with these ethical standards of the press, and to base their practice on this code. The ethical practice comprehends the complete journalistic process from research to publication. 1. The Role of the Press in Society 1.1. Freedom of Speech, Freedom of Information and Freedo

Selvjustis - betyr at det er pressen selv som skal passe på at pressens egne etiske retningslinjer blir fulgt. Vær Varsom-plakaten - et sett selvpålagte etiske normer for trykt presse, radio, fjernsyn og nettpublikasjoner i Norge. Redaktørplakaten - en avtale om redaktørens uavhengighet, plikter og ansvar for sin publikasjon Vær-varsom-plakaten er journalistenes rettesnor i forhold til hva som er etisk riktig å formidle i pressen. Overtramp vil medføre irettesettelse fra Pressens Faglige Utvalg (PFU). Et medium som stadig gjør overtramp i forhold til Vær-varsom-plakaten vil bli sett på som useriøs

PFU - Presse.no

Ingen slike regler gjelder ved «varsel». Vær varsom-plakaten krever at man er det nå foreslått endringer i Vær varsom-plakaten, som er pressens etiske Anbefaler Giske å klage til PFU Pp media 1. Den fjerde statsmakt og medienes vaktbikkje funksjon 2. maktfordelingsprinsippet Montesquieu lagde maktfordelingsprinsippet maktfordelingsprinsippet er delt i tre grupper - Den lovgivende makt: stortinget hos oss - Den utøvende makt: regjeringen - Den dømmende makt: domstolene Disse tre rollene hadde mye og si da vi fikk en grunnlov Det er ikke lenger tre statsmakter, men vi har.

Aftenposten, Oslo, Norway. 411 512 gillar · 16 411 pratar om detta. Velkommen til oss! Du kan lese 6 saker på ap.no i uken uten å være abonnent. NB, saker fra A-magasinet og noen større nyhetssaker.. TVRingerike er en selvstendig og uavhengig reklamefinansiert lokal-TV-kanal. Vi dekker lokale nyheter, sport, kultur og annet som skjer i Ringerikseregionen Norsk Kiropraktorforening, Oslo, Norway. 1.4K likes. Norsk Kiropraktorforening (NKF) er den eneste utøverorganisasjonen for kiropraktorer i Norge. Foreningen ble stiftet i 1935 TVModum er en selvstendig og uavhengig reklamefinansiert lokal-TV-kanal. Vi sender lokale nyheter, sport, kultur og annet som skjer i Modum. TVModum drives av John Ove Andersen og Ronny Blekkan. TVModum hadde sin første sending i februar 2004. Fra 2005 startet vi med nye sendinger fem ganger per uke. Hver fredag sender vi programmet HELG direkte [ Som Marthm sier, forklarer du innholdsmarkedsføring veldig bra. Det er derimot syns er litt trist er at du virker som om du ikke bryr deg om et emne som ikke bare går ut over deg, men alle andre mennesker rundt deg, voksne som barn

Aftenposten, Oslo, Norway. 410,814 likes · 16,241 talking about this. Velkommen til oss! Du kan lese 6 saker på ap.no i uken uten å være abonnent. NB, saker fra A-magasinet og noen større.. TVKongsberg er en selvstendig og uavhengig reklamefinansiert lokal-TV-kanal. Vi sender lokale nyheter, sport, kultur og annet som skjer i Kongsberg og omegn. TVKongsberg drives av Plan C og Andersen produksjoner i tett samarbeid med 3600.no. TVKongsberg hadde sin første sending julaften 2019, direkte fra Kongsberg kirke Alle redaktørstyrte medier plikter å legge det etiske regelverket til grunn for sin virksomhet. Vær Varsom-plakaten vedtas av styret i Norsk Presseforbund. Les Vær Varsom-plakaten her. Les også mer om prinsipputtalelser fra Pressens Faglige Utvalg (PFU) og presseetiske veiledere til en rekke punkter i plakaten

PFU er en av de viktigste institusjonene i presse-Norge, men veldig mye av det som skjer på møtene er lite tilgjengelig men samtidig betyr dette veldig mye for norsk presseetikk og tolkningen av Vær varsom-plakaten. mediekritikk etikk mediedebatt vær varsom-plakaten pfu pressens faglige utvalg vederlagsmidler Både flertallet og mindretallet har vist til punkt 3.3 i Vær Varsom-plakaten når de uttrykker at TA burde informert de som var med på filmen og at den ville bli publisert. Det er imidlertid et spørsmål om dette punktet, som handler om «å gjøre premissene klare i intervjusituasjoner og ellers overfor kilder og kontakter» overhodet er beregnet for og passer på denne typen. Få PFU-klager Generalsekretær Kjersti Løken Stavrum mener det ikke nødvendigvis vil være en fordel å legge til slike retningslinjer i plakaten. Reglenes styrke er etter hennes mening at de er allmenne etiske regler, uavhengige av plattform og subjekt. Å spesifisere enkelte grupper blir å legge ut på en farefull ferd, og så har plakaten allerede ett punkt som handler om stigmatiserene.

Vær varsom-plakaten er oppdatert og endret høsten 2005 og ikke sist i 2001 som det står i denne artikkelen. Vær Varsom-Plakaten ble endret med virkning fra 01.01.06, ref. (riktignok vedtatt i 1995). Saken på Wiki er ikke oppdatert i hht til dette, og blir gjort av undertegnede i løpet av kvelden om ingen andre føler seg kallet før den tid.. http:/ / presse. no/ pfu/ etiske-regler/ vaer-varsom-plakaten/ Pressens faglige utvalg. Kontakt oss. Rettigheter. Om Globus Samfunnsfag 5-7. Om forfatterne. Nødvendig programvare. Sist oppdatert: 02.02.201 As a result the vital public-watchdog role of the press may be undermined, and the ability of the press to provide accurate and reliable information may be adversely affected (see, inter alia, Sanoma Uitgevers B.V., cited above, § 50; Weber and Saravia, cited above, § 143; Goodwin, cited above, § 39; and Roemen and Schmit v. Luxembourg, no - Om hele internett skal inn under Vær Varsom-plakaten, vil PFU kollapse fullstendig. Jeg vil advare mot å ta inn blant annet blogg og podcast, sier han. Tidligere har det ikke vært store problemer knyttet til at pressens etiske regelverk ikke gjelder sosiale medier. Ofte fordi det som skrives der stort sett har liten spredning

Pressens selvjustis og Vær Varsom-plakaten - NDL

Norske journalister og redaktører har sin egen etiske plattform, Vær Varsom-plakaten. Den består av et sett selvpålagte etiske normer for trykt presse, radio, fjernsyn og nettpublikasjoner. Plakaten ble første gang vedtatt i 1936 og er siden revidert flere ganger i tråd med endringer i bransjen fremme etiske og faglige standarder i norske medier i samsvar med Vær Varsom-plakaten og Redaktørplakaten.2 Klager som gjelder NRKs brudd på medieetiske retningslinjer behandles av bransjens selvdømmeorgan Pressens Faglige Utvalg (PFU). PFU behandler i de fleste tilfeller3 klager fra dem en mediesak gjelder (ev. fra noen so Våre etiske regler • Roy's Pressetjenestes ansatte og engasjerte journalister har taushetsplikt når det gjelder sensitive opplysninger gitt av kunden. • Alle nyhetsartikler og pressemeldinger skal godkjennes av kunden før utsendelse. • Roy's Pressetjeneste har det redaksjonelle ansvaret for alle artikler Tidsskriftet følger de etiske normene i Vær varsom-plakaten. Her står det blant annet at man skal «legge vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon og gjøre klart hva som er faktiske opp-lysninger og hva som er kommentarer» (2). Uavhengig av hva et manuskript handler om, samarbeider jeg med forfatter(ne) for å pre Vi arbeider etter Vær varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig publisering, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Du kan også klage inn saker til Pressens Faglige Utvalg for behandling og vurdering - se www.pfu.no

VG svarer på Sofies PFU-klage: Innrømmer brudd på Vær varsom-plakaten Men avisen innrømmer ikke å ha gjort feil i egen granskningsrapport. FOTO: Berit Roald, NTB scanpix Sjefredaktør i VG Gard Steiro og nyhetsredaktør Tora Bakke Håndlykken har tatt selvkritikk for dekningen av Trond Giskes barbesøk og gjør det også i sitt svar til PFU There's plenty wrong with me, thanks for asking. But in this case I simply disagree with you. It happens. I obviously think all families affected by this should be informed of what their kids are being told, what measures the school is taking etc - and probably also get some advice on how to talk to their children about it Interne etiske regler Presseetikk eller medieetikk er den vanlige betegnelsen på den etikk som praktiseres av de journalistiske mediene. De medieetiske retningslinjene er samlet i tre plakater, der Vær Varsom-plakaten er den mest sentrale, dernest Redaktørplakaten og endelig Tekstreklameplakaten

PFU viser til punkt 2.3 i Vær Varsom-plakaten som gjelder medienes åpenhet om bakenforliggende forhold som publikum bør vite om, melder NTB. NRK får PFU-kritikk for Lotto-sendinga Vær Varsom-plakaten er et av de etiske regelverk norsk presse skal følge. Utvalget vurderer klager over norsk presses adferd (presseetiske spørsmål) sett opp mot disse etiske regelverkene I ein sak må journalisten følge noen regler for å få det beste ut av saken og fordi der er regler for kva som kan være med og ikkje i eit intervju. Det eine ein journalist alltid tenker på når h*n går ut er vær varsam plakaten. Vær varsam plakaten går ut på at du bør være varsam med kven du for eksempel intervjuar. Vær. Norsk Presseforbund (NP) er en paraplyorganisasjon for frie redaktørstyrte medier, herunder redaktører, journalister og utgivere, som følger Vær Varsom-plakaten og Redaktørplakaten. NP skal gjennom arbeidet med presseetikk og åpenhet i samfunnet, ivareta og forsvare ytringsfriheten og pressefriheten. NP skal bidra til høy presseetisk standard i mediene, gjennom å håndheve felles. Forskere har ikke funnet noe galt i Resetts etikk. Medieforskere som har undersøkt Resetts publiseringspraksis, har ikke funnet noen klare brudd på pressens etiske regler - Vær varsom-plakaten

Vær varsom-plakaten - Store norske leksiko

Selvmord i nyhetene og pressens Vær Varsom-plakat

Tar journalistene hele Vær Varsom-plakaten på alvor

 1. Vær Varsom-plakaten Journalistene som jobber med nyheter i Norge har lagd noen felles regler for hva de har lov til å skrive - og spre. De må blant annet prøve å se enhver sak fra flere sider
 2. dre dramatiske helseeffekter enn selvmord hevdes å oppstå som følge av medieomtale
 3. Presse Informasjon fra NRK Lov om offentlige anskaffelser og pressens egne etiske regler settes rammene for NRKs oppdrag, Vær varsom-plakaten og Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Vær varsom-plakaten » <? bfo('name'); ?>

Det er sikkert lettere dersom de vet at det er flere som står sammen. Det er mye frykt involvert i å skulle anmelde noen for voldtekt, frykt for å ikke bli trodd, frykt for gjerningspersonen og frykt for å måtte gjenfortelle noe grusomt mange ganger Tolga kommune mener imidlertid VG har brutt flere punkter i Vær varsom-plakaten, som er det etiske regelverket pressen har forpliktet seg til. Kritikken går på at Tolga kommune mener det etterlatte inntrykket av sakene er feil, blant annet fordi VG ikke ga dem tilstrekkelig mulighet til å imøtegå opplysninger varsom-plakaten er etiske regler for hvordan journalistikk skal utføres. Det er disse reglene Pressens Faglige Utvalg (PFU) dømmer etter og som vi som publikum kan legge til grunn når vi skal vurdere hva som er god eller dårlig journalistikk. Det er kanskje for omfattende å g Pressens Faglige Utvalg (PFU) mener VG har brutt pressens etiske regler med sitt samarbeid med Rema 1000 om VG Familieliv

Hi there, After trying to submit a new app I've been working on, the binary was rejected. I display data from an online news outlet - https://www.ccn.com, using a free API https://newsapi.org. This is the reason for binary rejection • PFU vurderer klager mot medier for brudd på Vær varsom-plakaten - pressens etiske regelverk. • Utvalget er finansiert av Norsk Presseforbunds medlemmer. • I dag kan i praksis alle medier klages inn til PFU, såfremt mediet selv samtykker til det

Vær varsom-plakaten Skrivesentere

DOCUMENT-REDAKSJONEN, ved redaktør HANS RUSTAD.Svarer på Solveig Husøys debattinnlegg «Åpent brev til Document.no-redaktør Hans Rustad». Solveig Husøy og NRK Brennpunkt driver gravejournalistikk med et gigantisk budsjett og er formodentlig opptatt av nettopp å grave. Likevel er de fornærmet når andre graver og stiller spørsmål ved metodikk og hvorvidt de følger Vær varsom-plakaten PFU er et klageorgan opprettet av Norsk Presseforbund med formål å overvåke og fremme den etiske og faglige standard i norsk presse. Utvalget vurderer klager på norsk presses atferd, jamfør blant annet mulige brudd på Vær varsom-plakaten og avgir sine uttalelser som offentliggjøres 25.08.2015: Fra redaktøren - Man kan si noe om det meste, men måten man gjør det på er avgjørende Foto: Sturlason Foto Jeg har vært ansatt som assisterende medisinsk redaktør i Tidsskriftet i ett år ethical norms in the Ethical Code of Practice for the Press. These include a requirement to «emphasise honesty and sensitivity in con-tent and presentation, and make plain what is factual information and what is comment» (2). Irrespective of the topic of a manuscript, I collaborate with the author(s) to present a message which is clear

Ordninger med pressens faglige utvalg (PFU), Vær Varsom- Plakaten, Tekstreklameplakaten og Redaktørplakaten kaller vi pressens selvjustis. Selvjustis betyr egne etiske retningslinjer blir fulgt. Det er pressen selv som ilegger saksjoner, som er en type straff, gjennom PFU, for eksempel ved å planlegge avisen å trykke en beklagelse på forsiden PFU er et klageorgan opprettet av Norsk Presseforbund med formål å overvåke og fremme den etiske og faglige standard i norsk presse. varsom-plakaten og Varsom-plakatens regler. PFU er en selvdømmeordning opprettet av Norsk Presseforbund, som skal overvåke og fremme den etiske og faglige standard i norsk presse. Vær Varsom-plakaten legges til grunn for PFUs vurderinger. For å ytterlige sikre at reglene i Vær-Varsom plakaten følges, er det i Norge oppdrettet en klageinstans, Pressens Faglige Utvalg (PFU). Hvis det noen som mener at redaksjonen har overtrådt reglene i Vær-Varsom plakaten, kan de klage til PFU, som vurderer klagen og kan om de er enige i den, ilegge bot og kreve at feilen rettes opp og at feilen dementeres I Vær Varsom-plakatens aller første punkt kan vi lese: «Ytringsfrihet, informasjonsfrihet og trykkefrihet er grunnelementer i et demokrati. En fri, uavhengig presse er blant de viktigste institusjoner i demokratiske samfunn.» (Pressens faglige utvalg, 2015

VVpl: Engelsk - Presse

PFU er et viktig verktøy for å sikre en fri og uavhengig presse. Mediebedriftene skal informere om de presseetiske reglene som gjelder og om publikums klageadgang. NJ mener den enkelte redaksjon bør utforme egne etiske regler som supplement til Vær Varsom-plakaten Pressens Faglige Utvalg (PFU) er et klageorgan opprettet av Norsk Presseforbund med formål å overvåke og fremme den etiske og faglige standard i norsk presse (trykt presse, nettpublikasjoner, radio og fjernsyn). Resett. Resett, også omtalt som Resett.no, er en norsk nettavis som formidler nyheter og eget meningsinnhold. Vær Varsom-plakaten Levende Ord Bibelsenter mener dokumentaren ?Barnemisjonærene?, som ble vist på TV2 mandag, bryter med flere presse-etiske regler, og klager programmet inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU) Jeg er så sjokkert over media. En sak jeg kjenner veldig godt til som omhandler en kriminell handling blir fremstilt fullstendig feil i media. Hadde jeg ikke visst sannheten ville jeg jo automatisk ha trodd det som stod der. Flere aviser på nett beskriver saken slik at folk får inntrykk av at det..

Medieuttrykk og mediesamfunnet - Vær Varsom-plakaten og

PFU er et klageorgan opprettet av Norsk Presseforbund med formål å overvåke og fremme den etiske og faglige standard i norsk presse. Utvalget vurderer klager på norsk presses atferd, jamfør blant annet mulige brudd på Vær varsom-plakaten og avgir sine uttalelser som offentliggjøres Medieforskere som har undersøkt Resetts publiseringspraksis, har ikke funnet noen klare brudd på pressens etiske regler - Vær varsom-plakaten. 11. februar skal styret i Norsk Redaktørforening på nytt vurdere om Resetts redaktør skal få innvilget sin søknad om medlemskap, skriver Klassekampen

Presse-etikk - Media og kommunikasjo

Vær Varsom-plakaten. 1 Pressens samfunnsrolle. 1.1. Ytringsfrihet og trykkefrihet er grunnelementer i et demokrati. En fri, uavhengig presse er blant de viktigste institusjoner i demokratiske samfunn.1. 1.2. Som samfunnsinstitusjon ivaretar pressen viktige oppgaver ved formidling av informasjon, debatt og samfunnskritikk Behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål (trykt presse, radio, fjernsyn og nettpublikasjoner). Vær Varsom-plakaten er et sett med etiske regler for pressen. Første utgave opprettet i 1936. Kilde: Norsk presseforbun Denne oppgaven ser nærmere på pressens selvjustisorgan, Pressens Faglige Utvalg, og uttalelsene PFU har avgitt i perioden 1995-2005. Pressens Faglige Utvalg er opprettet av Norsk Presseforbund og har til formål å overvåke og fremme den etiske og faglige standard i norsk presse (trykt presse, nettpublikasjoner, radio og fjernsyn) Pressens Faglige Utvalg (PFU) behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål. PFU er en selvdømmeordning opprettet av Norsk Presseforbund, som skal overvåke og fremme den etiske og faglige standard i norsk presse. Vær varsom-plakaten legges til grunn for PFUs vurderinger og uttalelser

Vær Varsom-plakaten - Wikipedi

- De etiske retningslinjene er ikke et juridisk dokument, men de skal gi alle i avdelingen klare signaler om hva som forventes av oppførsel og holdninger, sier avdelingssjef Liv Marit Sundstøl. ambulansetjeneste Arbeidsmiljø etiske retningslinjer kontrakt prehospital tjeneste Sykehuset Øsfol Vær Varsom-plakaten Media har sine egne etiske regler i Vær Varsom-plakaten som gjelder både trykt presse, radio, fjernsyn og nettaviser. Her kan du lese om hva som regnes som god presseskikk når det gjelder premisser for intervjuer, bruk av sitatsjekk, korrigering av feil og en rekke andre tema Dermed har Journalistrollen endret seg ved at den først og fremst må ta hensyn til vær-varsom plakaten, men også norsk presseforbund. Dersom nettopp en journalist bryter med vær-varsom plakaten kan det sendes inn en klage til norsk presseforbund (PFU). Journalistene bør dermed føle at dersom de strider med vær-varsom plakaten, kan det. Plakaten skal med andre ord skille skitt og kanel; de som bryr seg om kampen mot spisefortyrrelser og de som ikke bryr seg om den. Finn Skårderud som er den faglige kilden til plakaten uttrykker i en kronikk i dagens Aftenposten tilsvarende holdninger og sammenligner den sågar med Pressens etiske Vær Varsom-plakat Vær varsom-plakaten med NRKs kommentarer Dette er det redaksjonelle etiske regelverket. Vær varsom-plakaten er vedtatt av Norsk Presseforbund i 2013. NRKs kommentarer er vedtatt av kringkastings-sjefens redaktørmøte i 2015. Side 4 Tekstreklameplakaten Dette er regler som skal sikre et klart skille mellom redaksjonelt innhold og reklame.

Pressens etiske regelverk - Norsk Journalistla

PFU vurderte ikke at annonsene ga KFUK-KFUM eller Operasjon Dagsverk tilsvarsrett, men var enig i at det var en problematisk omtale av barn. Utvalget viste til Vær varsom-plakatens punkt 4.8, som oppfordrer til ekstra varsomhet overfor omtale av barn og barns idenitet, også når foreldrene har gitt samtykke til eksponering PFU behandlet onsdag Tolga kommunes klage mot VG, for dekningen av Tolga-saken. Tolga kommune mener imidlertid VG har brutt flere punkter i Vær varsom-plakaten, som er det etiske regelverket pressen har forpliktet seg til. Aftenposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk Pressens faglige utvalg, PFU, har konkludert med at Bergens Tidende brøt pressens eget etiske regelverk - kjent som Vær varsom-plakaten. Bakgrunnen er avisens dekning av utfallet av rettssaken mot storinvestoren Tor Arne Uppstrøm. I november 2010 ble Uppstrøm frifunnet i Bergen tingrett for medvirkning til grov økonomisk utroskap Sjekklista må ikkje forvekslast med eit regelverk eller ein ver-varsam-plakat som skal etterlevast. Dei spørsmåla ho består av, kan opplevast som meir eller mindre relevante, alt etter kva slags bok forfattaren arbeider med. Men den etiske refleksjonen spørsmål

Vær varsom plakaten sammendrag — vær varsom med bruk av nav

PFUs forgjenger, for å administrere den etiske delen (Ottosen 1996: 269). PFUs formål er i dag «å overvåke og fremme den etiske og faglige standard i norsk presse []» (Norsk Presseforbund 2008). En fellende uttalelse fra PFU vitner om at tilfeller av etisk uforsvarlighet slås ned på. Sammen med Vær Varsom-plakaten (heretter VVP), som e smp-stories-top-widget. Blant poster om Stockholmsturer og shoppingtips, får leserne til Tine Monsenneste uke se et helt nytt element på sidene hennes.. Som aller første blogger har hun tatt skrittet inn i Norsk Presseforbund, og får et eget merke på bloggen som viser at hun forplikter seg til å følge Vær Varsom-plakaten 27-åringen klager avisa inn på sju punkter i Vær varsom-plakaten, skriver TV 2. Pressens Faglige Utvalg (PFU) behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål. PFU er en selvdømmeordning opprettet av Norsk Presseforbund, som skal overvåke og fremme den etiske og faglige standard i norsk presse Dette vil si at de ansvarlige blir dømt for brudd på Vær Varsom-plakaten. I den mye omtalte amerikanske dokumentaren om Mullah Krekar som sendes på TV 2 i kveld, kan man se det amerikanske TV-teamet sette opp et skjult minikamera utenfor den angivelige terroristens bolig i Oslo. skriver dagbladet på sine nettsider

Pressens faglige utvalg (PFU) - NDL

Hareide vil ha bok-PFU I kjølvannet av Marit Christensens bok om Wenche Behring Breivik har flere tatt til orde for at bokbransjen må ha etiske retningslinjer. Nå er også KrF på ballen Etikk og presse. Våre etiske regler. Våre fotoregler. Vær Varsom-plakaten. Redaktør-plakaten. Tekstreklame-plakaten. Utvalgte sider. Nyttige lenker. Roy´s Pressetjeneste Postboks 275 3301 Hokksund: Tlf: 32 75 46 25 Mobil: 926 38 682 E-post: roy@pressetjeneste.no

27-åringen klager avisa inn på sju punkter i Vær varsom-plakaten , skriver TV 2. Pressens Faglige Utvalg (PFU) behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål. PFU er en selvdømmeordning opprettet av Norsk Presseforbund, som skal overvåke og fremme den etiske og faglige standard i norsk presse VIKTIGE FAGBEGREPER DU MÅ LÆRE DEG, DAG FOR DAG. Dag 1: Lokalavis, regionavis, riksavis, nisjeavis, meningsbærende avis, papiravis, nettavis, plattfor PFU er et klageorgan opprettet av Norsk Presseforbund med formål å overvåke og fremme den etiske og faglige standard i norsk presse. Utvalget vurderer klager på norsk presses atferd, jamfør blant annet mulige brudd på Vær Varsom-plakaten og avgir sine uttalelser som offentliggjøres

 • Vad är dokumentärfotografi.
 • Kienzle uhren ersatzteile.
 • Tagga en vän bilder.
 • Thule touring 700 mekonomen.
 • Skrivskyddade filer.
 • Google premium partner sverige.
 • Zombie escape örebro.
 • Piesberger gesellschaftshaus.
 • Bröstbensfraktur.
 • Heriberto lazcano lazcano..
 • Kapper spelletjes downloaden.
 • Sarah les reines du shopping 2018.
 • Hare krishna kvinnosyn.
 • Bibliska målarbilder.
 • Fotogen 5 liter.
 • Sia youtube.
 • Hantlar intersport.
 • You are lying to me.
 • Halabja never forget.
 • Konst i new york.
 • Avatar the last airbender watch online.
 • Gymnasieantagningen västerbotten.
 • Tips sm 2017 resultat individuellt.
 • New order power corruption & lies.
 • Veranstaltungen landkreis neumarkt.
 • Entrepreneur ideas.
 • Bröllopsblogg 2017.
 • F scott fitzgerald books.
 • Mi samtal övningar.
 • Gravtest 4 dagar innan mens.
 • Tobias forge height.
 • Fantasieggande.
 • Röda mattan hollywood.
 • Konditoribageriet lidköping.
 • Vilka tjänster ägs av google.
 • Da bush spinnerbait.
 • Lägenheter västerås hyra.
 • Europeisk brunbjörn.
 • Peak players.
 • Lyftanordning.
 • Montpellier turist.